Novinky z OSH

Rozhodl jsem se zde publikovat informace, které vychází na stránkách okresního sdružení. Pro další informace můžete navštívit www.dh-vysocina.cz/zdar.

Novinky

Klub má nového předsedu

Nedělní pracovní setkání téměř dvou desítek členů Klubu historické techniky při OSH ČMS, které se konalo 10.2. v Jamách, projednalo rezignaci na funkci předsedy Jiřího Cacha z SDH Svratka a zvolilo do čela tohoto klubu Petra Starého z SDH Jámy. Po krátkém hodnocené své činnosti za uplynulé období...
Celý článek

Titul zasloužilý hasič do Jam

U příležitosti svátku patrona hasičů sv.Floriána se na zámku v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi udělovaly nejvyšší vyznamenání dobrovolných hasičů – čestné tituly „Zasloužilý hasič“. Mezi 51 oceněnými z celé ČR byl za celoživotní práci pro rozvoj dobrovolného hasičstva oceněn i Jaroslav Mach...
Celý článek

OSH - Novinky srpen 2011

Jamská střelecká soutěž   V sobotu 25. června 2011 uspořádal SDH Jámy střeleckou soutěži pro děti. Byly pozvány sbory s mladými hasiči z Nového Města na Moravě, Žďár nad Sázavou 2 - zámku, Nového Veselí, Hamrů nad Sázavou a Újezdu; účastnily se také domácí děti z Jam. Navíc si i své...
Celý článek

Veterán klub hasičské techniky má nové vedení

Před nedávnem se v hasičské zbrojnici ne zámku ve Žďáru n.S. 2 uskutečnilo společné setkání zakladatelů Veterán klubu hasičské techniky při OSH jehož cílem bylo znovuobnovení své činnosti a volba nového vedení. Do čela klubu byl zvolen Jiří Cach ze Svratky, členy užšího vedení jsou Radomil...
Celý článek

Okresní shromáždění zhodnotilo uplynulý rok

Kulturní dům v Novém Městě na Moravě se dne 21.3. stal místem hodnocení činnosti v rámci okresní organizace SH ČMS na Žďársku za uplynulý rok 2010. Z 257 Sborů dobrovolných hasičů zde mělo zastoupení 235 SDH, což byla účast kolem 92 %; jednání byla přítomna i řada významných hostů – hejtman kraje...
Celý článek

Výtvarná soutěž pro děti a mládež zahájena

Pro děti mateřských škol, žáky základních, studenty středních škol, učně středních učilišť  a děti s tělesným postižením byl s příchodem nového roku vyhlášen další ročník „Požární ochrana očima dětí a mládeže 2011“. Do soutěže se mohou prostřednictvím svých škol přihlásit Obsahové zaměření ...
Celý článek

Novinky z OSH prosinec 10

Zásahy  hasičů za měsíc listopad HZS kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou  eviduje v období od 1.11. do 30.11. 2010 celkem 89 událostí. Z tohoto počtu je 8 požárů s předběžně vyčíslenou  škodou 91 000 Kč. Uchráněné  hodnoty jsou vyčísleny částkou 4 740...
Celý článek

Rekordní účast na memoriálu

Soutěž v požárním útoku dle pravidel „klasika 1+8“ má ve žďárském okrese stále svojí oblibu, což potvrdila i rekordní účast 30 družstev (21 mužů a 9 žen) na 7. ročníku Memoriálu Jana Dřínka – čestného starosty OSH ČMS. Hostitelem se stali zámečtí hasiči a soutěž se konala za hojné účasti...
Celý článek

Sjezd hasičů zvolil na pět let své vedení

Velmi početná delegace dobrovolných hasičů z Vysočiny v počtu 42 delegátů (11 bylo z okresu Žďár n.S.) se účastnila počátkem měsíce července v pořadí 4.sjezdu SH ČMS, který se konal v aule Vysoké školy báňské – Technické university v Ostravě. Mezi významnými hosty byl...
Celý článek