Technické vybavení sboru

Rok 1890

V zápisu v kostelní věži je psáno: „Sbor má novou pěknou hasičskou kůlnu, slušný krolichový stejnokroj, stříkačku od obce, 4 velké a 8 malých žebříků a o pořízení další výzbroje se sbor stará.“

Rok 1905

V tomto roce má sbor 2 ruční potahové stříkačky a je přijat návrh na pořízení slavnostního čamarového oděvu.

Rok 1905-1918

Sbor postupně dokupuje další hadice, 2 berlovky a místní řemeslníci pro hasiče zhotovují stojací, závěsné i krátké střešní žebříky.

Rok 1918-1938

V roce 1926 usneseno pořídit nový slavnostní oblek, za tím účelem se objednávají látky od firmy Košínský v Třebíči a to 30m2, 1m2 za 92 korun. Čamary od Jiřince z Prahy.

V roce 1931 je uvažováno o zakoupení motorové stříkačky, z toho důvodu jsou zaslány žádosti všem blízkým záložnám, pojišťovnám, Baťovi, kanceláři prezidenta atd. o přispění. V této době je vybavení sboru následující: 2 stříkací potahové stroje, č.1 dvouproudový, 190m hadic, č.2 jednoproudový 90m hadic, 2 ruční berlovky, 4 žebře přístavní, 4 hákové, 8 bodacích, 2 smyčky, 2 trubky, 3 povelky, 4 sekáčky, 26 sekerek, háky, 30 řemenů, 30 přilbic, 10 píšťalek, 24 blůz černých, 22 obleků žlutých, 9 obleků režných, 2 díly savic, u každého stroje a 2 koše.

Až v roce 1935 je rozhodnuto koupení dobrého auta a na něj namontovat centrifukální pumpu, podobně jak to již mají hasiči v Novém Městě. Za tím účelem je zakoupeno vhodné auto u Škodových závodu v Brně za 11.500 korun. Je zadáno zakoupení a namontování pumpy před auto firmě Zikmund v Lubíně za 14.500 korun, s termínem dodání 30. květen r. 1935. Vypůjčeno na splacení autostříkačky v Raifazence 13-14 tisíc.

1936, vybavení sboru: Jedna autostříkačka se 160m hadic, jedna ruční jednoproudová stříkačka se 110m hadic, každá se 2 díly savic, 24 černých, 22 obleku žlutých, 30 přilbic, 30 řemenů, 26 seker, 2 trubky, 3 povelky, 2 smyčky, 22 píšťalek, jeviště s vyhrazením, 1 prapor, 1 skříň vše v celkové ceně 38.000 korun. Hotovost v pokladně 93 5 korun. Dluh v Raifazence 11.350 korun.

Rok 1938-1945

Stříkačky a zařízení předáno podle vyššího nařízení obci. Za všechno odpovídá velitel a starosta obce. Od r. 1943 chybí veškeré záznamy. V době okupace činnost sboru upadá.

Rok 1945-1960

V roce 1951 peněžní hotovost 5.548 korun. Celkové jmění 38.799 korun se všemi vklady. V roce 1951 je zakoupen vrak německého hasícího vozu ze kterého míní hasiči smontovat nové auto. Rok 1956 plánuje se výstavba nové zbrojnice, 1957 předání nové motorové stříkačky značky „HORCH“ a uvedení do provozu. V roce 1958 je přemístěna všechna výzbroj do nové zbrojnice. V roce 1959 při oslavách 70. letého trvání předána nová zbrojnice veřejnosti.

Rok 1968-1989

Vybavení sboru: 1 motorová stříkačka zn. DS-16 s příslušenstvím, 4 savice, sací koš, ochranný koš, v ceně 39.000 Kčs + lano, 2 rozdělovače, proudnice atd. 1 ruční čtyřkolová stříkačka s příslušenstvím. 11 dílu hadic po 20m hadice B 11 dílů hadic, celkem 205m hadice C, 4 žebříky přistavovací, 2 hákové, 2 háky trhací. Pracovní stejnokroj 21 ks, bojové stejnokroje 9 ks, přilby 9 ks nových a 9 ks starých, opasky nové se sekyrami 10 ks, opasky pracovní staré 20 ks, 2 trubky, 2 povelky.

V roce 1967 jednání o zakoupení nového auta T-805, je potom provedena G.O. vozidla. V roce 1969 přidělena nová stříkačka PPS-12.

V roce 1981 vybavení sboru: 27 pracovních oděvů, 9 štruksových oděvů, 9 oděvů pro mladé požárníky. 36 uniforem vycházkových. Hodnota výzbroje a výstroje mimo vycházkových stejnokrojů činí 190.240 Kčs.

Rok 1989-1995

V roce 1994 zakoupen nový motor do auta. V tomto roce zakoupena další nova PPS-12. V roce 1995 požádána obec o zakoupení nové stříkačky. Získána další stříkačka PPS-12. Opravena poplachová siréna.

Rok 1996-2014

V roce 1997 tvoří vozový park Tatra T805 bez technické kontroly, 2 motorovvé stříkačky PPS12 a jedna PS12 - všechny v provozuschopném stavu. V roce 1997 byla zakoupena Avie 31N, která v průběhu roku prošla generální opravou. Následně byla T805 prodána. V roce 2001 byla prodána nejstarší požární stříkačka PS12 pro nadbytečnost.
Mezi další nákupy patří vybavení pro zásahovou jednotku: Třídílný hliníkový žebřík (2004), Nabíječka baterií a startovací zařízení (2007), Benzínová centrála 5,5 kW a dvojice LED reflektorů se stativem (2012), Plovoucí čerpadlo v hodnotě 30 000 Kč (2013).
V roce 2014 byl zakoupen nový devítimístný dopravní automobil Renault Master (r.v. 2010). Pro převoz stříkačky byl u jednoho přípojného vozíku předělán podvozek pro použití s novým dopravním vozidlem.
V roce 2013 bylo zprovozněno dálkové ovládání sirény, která byla připojena na centrální dispečink.