Funkcionáři hasičského sboru v Jamách

Starostové a předsedové

1889 – 1904 Václav Bezděk
František Mička
5 let první starosta je uváděn V.Bezděk – farář
podle zápisu ze 17.3.1929, F. Mička č.p.12
1904 – 1905 Jan Filípek 1 rok farář v Jamách
1905 – 1909 Josef Kostelenec 4 roky rolník č.p.26
1909 – 1926 Jan Filípek 17 let farář, dále čestný předseda
1926 – 1946 Václav Starý 20 let rychetník, v době války?
1946 – 1959 František Mužátko 13 let rolník č.p.20, dále čestný předseda
1959 – 1960 František Minář 1 rok dělník
1960 – 1964 Alois Novotný 4 roky zemědělec č.p.92
1964 – 1968 Jaroslav Sláma 4 roky zemědělec č.p.31
1968 – 1974 Jaroslav Mužátko 6 let dělník
1974 – 1979 Cyril Holemář 5 let družstevní zemědělec
1979 – 2009 Miroslav Mach 30 let člen ZD, opravář, dále čestný starosta
2009 –  Petr Starý ml.   stavební mistr

 

Velitelé a náčelníci

1889 – 1904 František Mužátko 5 let hostinský
1904 – 1910 Antonín Promberger 6 let řídící učitel, zároveň jednatel sboru 3 roky
1910 – 1918 František Košťál 8 let rolník č.p.31
1918 – 1921 Jan Havlíček 3 roky drobný zemědělec č.p.42, dělník v lihovaru
1921 – 1922 Václav Starý 1 rok rychtář, zastoupil vyloučeného J. Havlíčka
1922 – 1933 Jan Havlíček 11 let zemědělec č.p.42
1933 – 1946 Antonín Wasserbauer 13 let zemědělec, po dobu 2.světové války
1946 – 1951 Alois Novotný 5 let zemědělec č.p.92
1951 – 1952 František Minář 1 rok dělník
1952 – 1957 Cyril Mach 5 let krejčí, dělník ČSD č.p.76
1957 – 1958 Jaroslav Mužátko 1 rok dělník
1958 – 1959 Alois Novotný 1 rok zemědělec č.p.92
1959 – 1963 Václav Kabrda 4 roky dělník, řidič č.p.72
1963 – 1965 Jaroslav Mužátko 2 roky dělník
1965 – 1995 Josef Chroust 30 let družstevní zemědělec
1995 – 2009 Jaroslav Ptáček 14 let družstevní zemědělec, dále čestný velitel
2009 –  Jan Kabrda   řidič

 

Četaři:

V dřívějších letech, do roku 1935 byli voleni mimo velitelů dva náčelníci nebo náčelník a podnáčelník, dále zástupce předsedy a tři četaři.
Filip Sláma, Karel Nedvěd, Jan Havlíček (č.p.42), František Šikl (č.p.17), Josef Šikl (č.p.57), Josef Sláma (č.p.66), Antonín Wasserbauer (č.p.74),Svatoň (č.p.49), Josef Svatoň (č.p.34), Jaroslav Sláma (č.p.31), Josef Hlávka (č.p.23), František Jůda (č.p.14), Alois Novotný, Josef Novotný (č.p.99), Josef Šandera (č.p.49).

 

Jednatelé

1904 – 1907 František Indra 3 roky učitel v Jamách
1907 – 1910 Antonín Promberger 3 roky řídící učitel
1910 – 1921 Jan Filípek 11 let farář v Jamách (zároveň i předseda)
1921 – 1925 Josef Šustáček 4 roky učitel
1925 – 1946 Jan Havlíček 21 let rolník (č.p.1), včetně 2.světové války?
1946 – 1948 Václav Mička 2 roky rolník (č.p.12)
1948 – 1952 František Beneš 4 roky řídící učitel v Jamách
1952 – 1960 Jan Sochor 8 let zemědělec (č.p.43)
1960 – 1965 Josef Hron 5 let obchodník
1965 – 1971 Václav Kabrda 6 let dělník – řidič
1971 – 1990 Jaroslav Mach 19 let družstevní zemědělec (č.p.117)
1990 – 2009 Josef Sochor 19 let družstevní zemědělec (č.p.46)
2009 –   Ing.Jiří Janů   programátor

 

Hospodáři

1904 – 1911 František Košťál 7 let rolník (č.p.31), zároveň náčelník
1911 – 1925 Jan Havlíček 14 let rolník (č.p.1), potom jednatel
1925 – 1939 Josef Sochor 14 let zemědělec (č.p.46)
1939 – 1946 Alois Novotný 7 let zemědělec (č.p.92)
1946 – 1976 František Vrbas 30 let rolník (č.p.54)
1976 – 1986 Josef Ptáček 10 let dělník (č.p.124)
1986 – 1995 Jaroslav Ptáček 9 let družstevní zemědělec (č.p.124)
1995 –   Josef Mach st.   místostarosta OÚ Jámy (č.p.117)

 

Zbrojíři

1904 – 1906 Jan Mužátko 2 roky  
1906 – 1907 Alois Mužátko 1 rok (č.p.20)
1907 – 1909 Jan Mužátko 2 roky  
1909 – 1910 Karel Nedvěd 1 rok (četař)
1910 – 1911 František Kondrát 1 rok zemědělec (č.p.45)
1911 – 1912 Alois Bratránek 1 rok  
1912 – 1915 Josef Svatoň 3 roky zemědělec (č.p.38), dlouhá léta četař
1915 – 1919 František Šikl 4 roky zemědělec (č.p.17), dlouhá léta četař
1919 – 1953 Josef Svatoň 34 let zemědělec (č.p.63), dlouhá léta četař
1953 – 1957 Jaroslav Mužátko 4 roky  
1957 – 1979 Josef Svatoň 22 let zemědělec (č.p.38)
1979 – 2005 Jan Bratránek 26 let dělník, elektrikář (č.p.38)
2005 – Jaroslav Mach   zedník, elektrikář (č.p.117)