Okresní shromáždění zhodnotilo uplynulý rok

Kulturní dům v Novém Městě na Moravě se dne 21.3. stal místem hodnocení činnosti v rámci okresní organizace SH ČMS na Žďársku za uplynulý rok 2010. Z 257 Sborů dobrovolných hasičů zde mělo zastoupení 235 SDH, což byla účast kolem 92 %; jednání byla přítomna i řada významných hostů – hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, generální ředitel a předseda představenstva Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. Ing. Josef Kubeš, člen VV SH ČMS ústředí a ředitel Centra hasičského hnutí v Přibyslavi Jiří Pátek, starosta krajského sdružení hasičů ČMS a předseda bezpečnostní komise kraje Vysočina Jan Slámečka, ředitel Hasičského záchranné sboru kraje Vysočina plk.Ing. Drahoslav Ryba, ředitel územního odboru HZS kraje Vysočina ve Žďáru n.S. Ing. Josef Ryba, ředitel OŘ Policie ČR plk.Mgr. Bohumil Šlapák, starostové měst Žďáru n.S. senátorka Ing. Dagmar Zvěřinová, Bystřice n.P. Ing. Karel Pačíska, Nového Města n.M. Michal Šmarda, místostarosta města Velkého Meziříčí Josef Komínek a velitelé všech čtyř stanic HZS kraje Vysočina – územního odboru Žďár n.S. – mjr.Ing. Miroslav Sláma (Žďár n.S.), npor.Bc. Vlastimil Kürfurst, npor.Bc. Jiří Doležal (Velké Meziříčí), ppor. Miroslav Mateja (Velká Bíteš).

 
V úvodu jednání byla minutou ticha uctěna památka hasičské legendy JUDr. Miroslava Řepiského, který zemřel v lednu 2011. Hlavní zprávu o činnosti dobrovolných hasičů v okrese přednesl starosta Luboš Zeman. Jak uvedl „….naší chloubou je stále naše členská základna; k 31.12. 2010 bylo ve 257 sborech organizováno 11.031,z toho 3.054 členů ve věku od 6 do 26 let; je potěšitelné, že máme i širokou základnu žen – celkem 1.903 hasiček; patříme tak stále k nejpočetnějším spolkům v jednom regionu v ČR…“. Žďárská okresní organizace svojí rozmanitou aktivní činností svých členů patří ke špičce v rámci SH ČMS a jeho vedení si vysoce váží práce každého svého člena. Účastníci jednání pak po projednání schválili hospodaření za rok 2010, které bylo v objemu 1,912 mil Kč na straně příjmů a  2,346 mil Kč na straně výdajů včetně dotačních titulů. Schválen byl i nevyrovnaný rozpočet na rok 2011, který počítá bez dotací s příjmy 1,08 mil Kč a vydáním 1,426 mil Kč. Kladné stanovisko k hospodaření vydala kontrolní a revizní rada ústy svého předsedy Stanislava Kříže. Shromáždění mělo také slavnostní část, která byla zahájena vyhlášením sportovního výkonu roku 2010; putovní pohár s portrétem čestného starosty OSH a diplom byl předán družstvu mladých hasičů z Radostna nad Oslavou, který jako jediný pokořil na soutěži 12.9. 2010 v Dolních Loučkách v rámci Regional Cupou mládeže pokořil v požárním útoku hranici 12 sec. (čas11,98). Druhá část byla věnována představení slavnostních praporů, které si sbory pořídily v letech 2009-2010; z pozvaných 21 se dostavilo k fotografování do okresního alba a představení se 16 z nich – Blažkov, Borovnice, Doubravník, Chlumek, Jívoví, Pohledec, Radňoves, Radkov, Velké Meziříčí (2009), Bohuňov, Hamry n.S., Heřmanov, Nedvědice, Radešínská Svratka, Vídeň a Zlatkov (2010). V následující diskusi bylo převážně hovořeno o nezastupitelné roli dobrovolných hasičů v naší společnosti, kteří mají již téměř 150 –ti letou historii. Na závěr byla všem přítomným představena ukázka hudební show v podání Dalibora Jandy a Suzy Quatro – revival.