Činnost sboru v datech

1919 -1938

1922

 • Jsou pořádány přednášky „ Jak počínati si při požáru“
 • Pořádána cvičení různého druhu.Cvičeny byly nástupy, obraty, cvičení po četách, signály, cvičení se strojem a žebři. 2 ženy se zúčastnily samaritánského kursu ve Žďáře.
 • Účast na okrskovém cvičení v Ostrově a společném cvičení v Obyčtově.

1923

 • Zřízena spořitelní knížka.
 • Sbor má ve svém majetku zařízení jeviště, které je půjčováno okolním sborům, vlastní rovněž hudební nástroje.
 • Jsou konány hlídky při zábavách a divadlech.
 • Zřízena hasičská knihovna.

1924

 • Účast na župním sjezdu v Bystřici nad Pernštejnem.
 • Byl zvolen tříčlenný smírčí soud.
 • Okrskové cvičení v Sazomíně a Vatíně se 16ti členy a strojem č.1

1925

 • Hotovost v pokladně 5 674,- korun.
 • Zvolen nový výbor – většinou velcí sedláci. Předsedou: Václav Starý (rychtář, č.p.13), náměstkem: František Holemář (č.p.25), náčelník: Jan Havlíček (č.p.1), František Mužátko (č.p.20), František Starý (č.p.36), František Šikl (č.p.17), Svatoň (č.p.34), Novotný (č.p.99).

1926

 • Usneseno pořídit nový slavnostní oblek, látky se objednají od firmy Košínský v Třebíči a to 30m, 1m/92 korun s 5 % slevou; čamary od Jiřince z Prahy a sice 20 ks souboru.

1927

 • Poškozené jevištní zařízení v hasičské kolně od myší.

1930

 • Hotovost v pokladně 5 019,- korun.
 • Pořádán okresní sjezd hasičů v Jamách ke 40. výročí trvání dne 22.6.
 • Vyznamenání členů za 25, 20 a 10 let činnosti.

1931

 • Hotovost v pokladně 4 200,- korun.
 • Uvažováno o zakoupení motorové stříkačky, z toho důvodu zaslali žádosti všem blízkým záložnám, pojišťovnám, Baťovi, kanceláři prezidenta atd.
 • V této době je vybavení sboru následující: 2 stříkací potahové stroje, č.1dvouproudový, 190m hadic, č.2 jednoproudový, 90m hadic, 2 ruční berlovky, 4 žebře přístavní, 4 hákové, 8 bodacích, 2 smyčky, 2 trubky, 3 povelky, 4 sekáčky, 26 sekerek,háky, 30 řemenů, 30 přilbic, 10 píšťalek, 24 blůz černých, 22 obleků žlutých 9 oblekůrežných, 2 díly savic u každého stroje a dva koše.

1933

 • Napomenutí náčelníka Jana Havlíčka (č.p.42) a Antonína Bratránka ohledně opíjení.Kdyby napomenutí nevyhověli, budou považováni za vyloučené ze sboru. Zvolen nový náčelník Antonín Wasserbauer.
 • Pokladní hotovost činí 11 692,- korun.

1934

 • Usneseno zaplatit útratu v Hlinném učiněnou při tamním ohni našimi členy.
 • Účast na župním sjezdu a na okrskovém sjezdu v Řečici.
 • Účast na sjezdu hasičů na Veselíčku a Hlinném.

1935

 • Navrženo koupení auta a na něj namontovat centrifugální pumpu, podobně jak to majíhasiči v Novém Městě. Zakoupeno auto u Škodových závodů v Brně za 11 500,-korun. Zadáno zakoupení a montáž pumpy před auto firmě Zikmund v Lubíně za14 500,- korun na termín dodání 30. květen. Výpůjčka na splacení autostříkačky v Raifazence 13 – 14 tisíc korun.
 • Za člena přijat Jan Havlíček (č.p.42), který byl vyloučen.
 • Poprvé bylo použito autostříkačky u požáru po úderu blesku.

1936

 • Vybavení sboru: 1 autostříkačka se 160m hadic, 1 ruční jednoproudová stříkačka se110m hadic, každá se dvěma díly savic, 24 černých, 22 obleků žlutých, 30 přilbic, 30 řemenů,26 seker, 2 trubky, 3 povelky, 2 smyčky, 22 píšťalek, jeviště s vyhrazením,  1 prapor, 1 skříň. Vše v hodnotě 38 000,- korun.
 • Hotovost v pokladně 935,- korun.
 • Dluh v Raifazence 11 350,- korun.
 • Konáno 11 cvičení.
 • Účast na okrskovém cvičení v Ostrově.
 • Účast na leteckém dni ve Žďáře.
 • Hotovost koncem roku 1 029,- korun, dluh v Raifazence 8 858,- korun.

1937

 • Konáno 10 cvičení a 12 hlídek.

1938

 • Sbor souhlasí, aby župa Novoměstská VI byla rozdělena na 3 župy a sice v sousedních okresech.