Kulturní  akce sboru

Od založení sboru do roku 1918

V tomto období uspořádal sbor celkem 7 plesů, 6 tanečních zábav a hudebních produkcí. Dále bylo odehráno celkem 6 divadelních představení.

1905

 • Uspořádána 2 divadelní představení

1906

 • Je konán „Spolkový výlet“ na výletišti v „Hájku“
 • Účast na slavnosti Božího těla

1907

 • Konán 1. ples (13. ledna)
 • Konána slavnost sboru (18. srpna) k oslavě narozenin císaře Františka Josefa I.,spojena s průvodem obcí a taneční zábavou.
 • Konáno divadelní představení

1908

 • Hasičský ples (26. ledna)
 • Konání tanečního výletu
 • Konání „Věnečku divadelního a hudebního hasičského souboru“, spojený s hudební produkcí.

1909

 • Hasičský ples (31. ledna)
 • Sehráno jedno divadlo

1910

 • Hasičský ples (23. ledna)
 • Taneční výlet hasičů v „Hájku“

1911

 • Hasičský ples (22. ledna)
 • Divadelní představení „Vojnarka“
 • Hasičský výlet (10.6.)

1912

 • Ples (28.1.)

1915

 • Ustává činnost

1918

 • Konání plesu (19.1.)

 

1919 – 1938

Sbor má v té době ve svém majetku zařízení jeviště a vlastní rovněž i hudební nástroje. Je zřízena spořitelní knížka znějící na jméno „Hasičský sbor - divadelní odbor“. V tomto období bylo konáno 17 plesů, 7 hasičských výletů, sehrána 4 divadelní představení a pořádána 1 taneční veselice.

1919

 • Ples (19.1.)

1920

 • Ples (18.1.)

1921

 • Ples (9.1.)
 • Sbor se zúčastňoval na všech církevních slavnostech průvodu o Božím těle, o Vzkříšení a některých církevních svátcích mše svaté.

1922

 • Pořádán ples a taneční výlet

1923

 • Ples (6.1.)
 • Uspořádána 2 divadelní představení s výtěžkem 366,- korun.

1924

 • Ples (13.1.), místní dechová hudba

1927

 • Ples hasičů (19.1.) v hostinci u Martinů, hudba místní  smyčcová

1928

 • Pořádán ples (7.1.) v hostinci u Mužátků
 • Pořádáno divadlo „Kráska ze Šumavy“
 • Pořádán taneční výlet, hudba místní, vstupné 4 koruny

1929

 • Ples (7.1.) u Martinů, hudba místní
 • Pořádáno 1 divadlo a taneční výlet

1930

 • Ples (5.1.)
 • Taneční veselice u příležitosti okresního sjezdu hasičů

1931

 • Ples hasičů (4.1.) u Martinů, hudba místní
 • Účast na církevních slavnostech, na bílou sobotu, o Božím těle
 • Konán taneční výlet hasičů (7.6.) v zahradě u Mičků, hudba místní

1932

 • Konání plesu (10.1.) u Mužátků, hudba místní

1934

 • Ples hasičů (14.1.) u Mužátků
 • Taneční výlet hasičů v „Hájku“, hudba Jamská, každý dostane 25 korun, přijednaným a Emanovi (kapelník) 30 korun, nebudou-li chtít zjednat jiné.
 • Účast na církevních slavnostech

1935

 • Konání plesu (20.1.) v hostinci u Jůdů
 • Taneční výlet u Jůdy, při příležitosti dodání nového auta

1936

 • Konán ples (19.1.) u Mužátků

1937

 • Konán hasičský ples u Jůdů
 • V létě konán taneční výlet

1938

 • Konán ples hasičů

 

1939 – 1945

V době okupace činnost sboru upadá. Nekonají se žádná cvičení ani jiná činnost. Od roku 1943 chybí veškeré záznamy. Za toto období pořádány 2 plesy.

1939

 • Konán ples (15.1.) v hostinci u Jůdů, hudba místní

1941

 • Konán ples hasičů (19.1.) u Mužátků

 

1946 – 1960

V tomto období do roku 1960 bylo dále pořádáno 13 plesů, 13 tanečních zábav a 1 výlet. Sbor věnoval finanční příspěvek na zřízení kina v Jamách. Uspořádal oslavy 60. letého trvání sboru se ziskem 9.670 Kčs. Od roku 1954 se Zúčastňoval májových oslav. V roce 1955 byl ustaven „Dramatický divadelní kroužek“ při hasičském sboru. V roce 1958 se podílel na přemístění pomníku padlých v I. světové válce a finančně přispěl na tuto akci. V roce 1959 pořádal oslavu 70. let trvání sboru v Jamách, s krojovanou hudbou z Vlčnova.

 

1947

 • Ples hasičů (26.1.)
 • Divadelní představení
 • Účast na slavnosti Božího těla

1948

 • Konán ples

1949

 • Uspořádán ples
 • Konána Pouťová taneční zábava a Martinská zábava u Jůdů, hudba Hamerská
 • Oslavy 60. výročí založení sboru

1950

 • Taneční zábava

1951

 • Konán hasičský ples
 • Sehráno divadelní představení „Lucerna“
 • Uspořádána taneční zábava

1952

 • Pořádán hasičský ples
 • Konána pouťová zábava (20.7.)
 • Konána pouťová Martinská zábava, hudba Žďár

1953

 • Ples hasičů (15.2.) u Jůdů
 • Konána pouťová veselice
 • Pořádání taneční zábavy o Martině

1954

 • Ples požárníků
 • Pořádání pouťové zábavy (14.11.)

1955

 • Ples požárníků
 • Ustaven dramatický divadelní kroužek
 • Divadelní hra „Palackého třída“
 • Konány 2 taneční zábavy

1956

 • Požárnický ples
 • Divadelní hra „Kolébka“

1957

 • Požárnický ples (9.2.)
 • Pořádání Martinské zábavy

1958

 • Požárnický ples (11.1.)
 • Sehráno divadlo „Městská rada na námluvách“, 2x v Jamách, 1x Řečice
 • Martinská pouťová zábava

1959

 • Požárnický ples (10.1.)
 • Taneční zábava na parketu při oslavách 70. let trvání sboru v Jamách

1960

 • Konán ples požárníků (14.1.)

 

1961 – 1989

V tomto dlouhém období bylo konáno 25 plesů, 19 tanečních zábav, 5 výletů, 2 karnevaly pro děti, zúčastnili se na 9 tanečních zábavách a plesích pořádaných okrskovým výborem, uskutečněno bylo 10 zájezdů po republice, účast na májových oslavách ve Žďáře 8x včetně mladých požárníků, pořádány 2 výroční schůze spolu s manželkami hasičů s tancem.

1961

 • Pořádán ples požárníků (14.1.)

1962

 • Ples požárníků (3.3.)
 • Pořádán maškarní průvod po vsi, večer ostatková zábava

1963

 • Pořádán ples
 • Pouťová zábava, odpoledne i večer

1964

 • Pořádán ples
 • Uspořádání taneční zábavy při oslavách 75.výročí trvání sboru

1965

 • Konán ples (31.1.)
 • Pořádán pouťový výlet na parketu

1966

 • Konán ples
 • Taneční pouťová zábava (22.7.)

1967

 • Pořádání zábavy o letní pouti

1968

 • Pořádán ples (20.1.), hudba Fryšava
 • Uspořádán masopust v obci
 • Pořádání pouťové zábavy

1969

 • Uspořádání plesu (4.1.)
 • Pořádán dětský karneval
 • Oslavy 80. let trvání sboru (25. 5.)

1970

 • Ples požárníků (3.1.)
 • Pořádání maškar, výtěžek věnován na budování prodejny
 • Pořádání karnevalu pro děti

1971

 • Konán požárnický ples (14.2.)

1972

 • Ples (30.1.), hudba Nové Veselí
 • Uspořádání výletu na parketu (po okrskové soutěži)

1973

 • Pořádán ples

1974

 • Ples požárníků
 • Taneční veselice na parketu při oslavách 85.výročí založení, krojovaná hudba Sobůlky

1975

 • Ples požárníků (1.2.) u Jůdů jako poslední ples ve staré hospodě – je pořízen filmový záznam
 • Uskutečněn zájezd sboru do Lednice a Valtic, Mikulova a Velkých Bílovic
 • Taneční zábava o pouti na parketu pod školou
 • Zájezd na výstavu „Země živitelka“ do Českých Budějovic

1976

 • Účast na I. Okrskovém plesu v Hamrech
 • Požárnický ples v Jamách (7.2.), hudba Nové Město
 • Uspořádány dvoudenní a jednodenní zájezd
 • Posvícenská zábava na Martina

1977

 • Ples požárníků (18.3.), hudba Nové Město
 • Zajištění pořadatelů okrskového plesu v Hamrech
 • Dvoudenní zájezd do severozápadních Čech

1978

 • Požárnický ples
 • Spolupráce na požárním okrskovém plesu
 • Pořádána pouťová taneční zábava

1979

 • Oslavy 90. let trvání sboru Jámy 10. 6. hudba Vencelides.

1980

 • Konání okrskového plesu v Jamách (1.2.)
 • Uspořádána Velikonoční taneční veselice

1981

 • Konán ples (3.1.), hudba Bartoši
 • Pořádána Martinská zábava

1982

 • Konání okrskového plesu v Jamách se sborem z veselíčka (20.2)
 • Zájezd na výstavu „Zahrada Čech“
 • Martinská taneční zábava, hudba Nové Veselí

1983

 • Ples požárníků
 • Výroční schůze s manželkami požárníků se zábavou a tancem

1984

 • Ples požárníků, hudba Apolo Rožínka
 • Taneční zábava (12.5.)
 • Oslavy 95. let trvání sboru Jámy (10. 6.) hudba Vencelides
 • Zájezd do muzea v Přibyslavi (4.8.)
 • Martinská taneční zábava

1985

 • Pořádána taneční zábava (2.5.), hudba Titan
 • Spoluúčast při pořádání okrskové zábavy v Hamrech
 • Uspořádán zájezd do Prahy
 • Taneční zábava po výroční schůzi

1986

 • Ples požárníků (18.1.), hudba Nové Veselí
 • Uspořádání taneční zábavy (10.5.), hudba Titan
 • Spoluzajištění okrskové zábavy v Hamrech (26.4.)
 • Zájezd do Krkonoš (21.6.)
 • Uspořádání Martinské zábavy

1987

 • Ples požárníků, hudba Klub 80 – slabá účast obyvatel
 • Spoluúčast na taneční zábavě v Hamrech
 • Uspořádání taneční zábavy na Martina, hudba Koroužanka – slabá účast obyvatel.

1988

 • Konán ples požárníků
 • Zájezd do Beskyd (19.6.)
 • Spoluúčast na okrskové zábavě – 2 členi
 • Uspořádána Martinská zábava, hudba Koroužanka

1989

 • Ples Hasičů
 • Oslavy 100. let trvání sboru Jámy 10. a 11. 6.
 • Pořádána výstavka fotografií a dokumentů při oslavách 100. výročí.

 

1990 – 1995

V tomto období konáno 5 plesů, 5 tanečních zábav, účast na okrskové zábavě v Hamrech, dvakrát posezení členů při opékání selete. 

1990

 • Ples požárníků (5.1.)
 • Pořádána pouťová zábava v KD (21.7.), hudba 4+1
 • Zajištění a pomoc na okrskové zábavě v Hamrech

1991

 • Taneční zábava o letní pouti, hudba 4+1

1992

 • Konán ples hasičů (25.1.)
 • Taneční zábava o letní pouti

1993

 • Hasičský ples
 • Pořádání pouťové zábavy

1994

 • Konán ples hasičů
 • Pořádána pouťová zábava, hudba 4+1 Vencálek

1995

 • Konání plesu hasičů

 

1996 – 2009

V tomto období konáno 8 plesů a 8 tanečních zábav. 

1996

 • Ples hasičů (20.1.), hudba Bartoši z Ostrova

1997

 • Konán ples

1998

 • Tradiční hasičský ples (17.1.)

1999

 • Tradiční ples (23.1.)
 • Taneční zábavy (19.6. a 20.6.) u příležitosti 110.výročí

2002

 • Pořádání tanečních výletů (12. a 13.7.)

2003

 • Pořádán ples (11.1.)

2004

 • Pořádány taneční výlety (3. a 4.7.), při oslavách 115.výročí

2007

 • Pořádán tradiční ples, hudba Dring

2008

 • Tradiční hasičský ples (19.1.), hudba Dring

2009

 • Konání plesu (31.1.)
 • Taneční výlety u příležitosti 120.výročí (4. a 5.7.), hudba Bosorky a Venkovská kapela
 • „Veselici s Rádiem Vysočina“ vyhrála Alena Machová, tato se konala (2.8.) před KD za hojné účasti občanů