Veterán klub hasičské techniky má nové vedení

Před nedávnem se v hasičské zbrojnici ne zámku ve Žďáru n.S. 2 uskutečnilo společné setkání zakladatelů Veterán klubu hasičské techniky při OSH jehož cílem bylo znovuobnovení své činnosti a volba nového vedení. Do čela klubu byl zvolen Jiří Cach ze Svratky, členy užšího vedení jsou Radomil Janča z Radňovse, František Handl z Litavy, Petr Starý z Jam a Jiří Švarc ze Žďáru n.S. 2 – Zámek. Klub v současné době eviduje na principu kolektivního členství 16 SDH žďárského okresu a přihlásit se mohou i další sbory, které vlastní historickou techniku (starší jak 50 let) a mají zájem podílet se na činnosti klubu. V roce 2011 se uskuteční tyto akce s historickou technikou :

 

  2.7. 2011

Škrdlovice

Mezinárodní soutěž koňských stříkaček při příležitosti 125. výročí založení sboru

  3.7. 2011

Jámy

1. Jamské závody koňských stříkaček

17.7. 2011

Litava

Přehlídka historické techniky při příležitosti 110. výročí založení sboru

21.8. 2011

Radňoves

17. ročník setkání historické techniky