Sjezd hasičů zvolil na pět let své vedení

Velmi početná delegace dobrovolných hasičů z Vysočiny v počtu 42 delegátů (11 bylo z okresu Žďár n.S.) se účastnila počátkem měsíce července v pořadí 4.sjezdu SH ČMS, který se konal v aule Vysoké školy báňské – Technické university v Ostravě. Mezi významnými hosty byl 1.náměstek ministra vnitra ČR Ing.Jaroslav Salivar a generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr.Ing. Miroslav Štěpán; ze zahraničí přijeli naše hasiče pozdravit delegace ze Slovenska, Polska, Slovinska, Chorvatska a Saska. Škoda jen, že si opět nenašli pro hasiče čas někteří přední představitelé státu, vlády, Poslanecké sněmovny či Senátu. Jak ve svém hodnocení uplynulých pěti let konstatoval starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, členská základna dobrovolných hasičů se za pět let rozrostla o téměř 20 tisíc členů a k 1.1.2010 čítala 341.848 hasičů; patříme tak dlouhodobě k nejpočetnějšímu občanskému sdružení v ČR. Delegáti sjezdu potvrdili na dalších pět let ve funkci starosty opět Ing. K.Richtera; volba náměstků už nebyla tak jednoznačná neboť jen 4 obhájili své posty a nově byli zvoleni dva; jsou jimi Ing. Monika Homolková – Němečková, Lubomír Janeba, Ing. Jan Karger, Ing. Markéta Stržínková, doc. Václav Liška CSc., Ing. Jaroslav Salivar. Do funkce předsedy ústřední  KRR byl opětovně zvolen PhDr. Josef Jurák. Za kraj Vysočina byl do republikového výkonného výboru zvolen starosta KSH Jan Slámečka ze Žďárska.  

ostrava_sjezd_9788

delegáti Kraje Vysočina

 

www.dh-vysocina.cz/novinky/507-novinky-srpen-2010