Novinky z OSH prosinec 10

Zásahy  hasičů za měsíc listopad

HZS kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou  eviduje v období od 1.11. do 30.11. 2010 celkem 89 událostí. Z tohoto počtu je 8 požárů s předběžně vyčíslenou  škodou 91 000 Kč. Uchráněné  hodnoty jsou vyčísleny částkou 4 740 000 Kč. Při těchto požárech nedošlo  k úmrtí ani zranění osob. Mezi  nejčastější události s výjezdem hasičských jednotek patří technické zásahy, konkrétně technické havárie – 40 výjezdů, dále je evidováno 29 dopravních nehod, 7 výjezdů na únik nebezpečné chemické látky  a 6 planých  poplachů.

Dne 5. listopadu 2010 došlo k požáru osobního automobilu Chrysler  a to během jízdy po silnici Písečné – Dalečín v k.ú. obce Písečné. Majiteli vozidla vznikla předběžná škoda požárem ve výši cca 50 000 Kč, uchráněné hodnoty byly vyčísleny částkou 80 000 Kč.  Příčinou  vzniku požáru byla technická závada na el. instalaci v motorovém prostoru vozidla.

Dne 25. listopadu 2010 došlo k požáru zaparkovaného osobního automobilu Seat Cordoba v k.ú. obce Oslavice. Majiteli vozidla vznikla předběžná škoda požárem ve výši cca 20 000 Kč, uchráněné hodnoty byly vyčísleny částkou 10 000 Kč. Příčina vzniku požáru je v šetření HZS kraje Vysočina a PČR.

Dne 25. listopadu 2010 došlo  k požáru nákladního návěsu NOOTEBOOM na 153,5 km dálnice D1 ve směru na Prahu. Majiteli návěsu vznikla předběžná  škoda požárem ve výši cca 10 000 Kč, uchráněné hodnoty byly vyčísleny částkou 1 000 000 Kč. Příčinou  vzniku požáru byla technická závada na vnitřním kole dvoumontáže návěsu.

 Ing. Vladimír SOBOTKA – HZS kraje Vysočina, územní odbor Žďár n.S.

 

P3212533 P3212523                                         

Luboš ZEMAN                                                                        plk.Ing. Josef Ryba

starosta SH ČMS okresu Žďár n.S.                                  ředitel HZS kraje Vysočina – ÚO Žďár n.S.

 

Vážení čtenáři měsíčníku Novinky,

dobrovolní a profesionální hasiči,

dovolte nám poděkovat za vaši přízeň, které se nám pravidelně dostávalo na této dvojstraně po celý rok 2010. Vstupujeme do posledních dnů roku a chtěli bychom tedy právě Vám poděkovat za podporu, které se dostává - jak dobrovolným, tak i profesionálním hasičům – a to nejen v našem žďárském regionu, ale i v kraji Vysočina. Chceme touto cestou vyjádřit naše poděkování také samotným hasičům a jejich rodinám za jejich celoroční činnost při ochraně zdraví a majetku nás všech, za všechny aktivity, které jsou projevem nezastupitelné role ve společnosti i v samotném Integrovaném záchranném systému ČR.

Přejeme Vám klidné a pohodové prožití Vánočních svátků, buďme společně ostražití a opatrní, aby naši záchranáři právě v těchto dnech plné štěstí a radosti nemuseli nasazovat své životy při mimořádných událostech. Hodně zdraví a úspěchů do Nového roku 2011.

 

Vzpomínáme

Dnek

Je tomu již sedm let co nás náhle a navždy opustil obětavý funkcionář, dobrovolný hasič tělem a duší, dnes čestný starosta SH ČMS Okresu Žďár nad Sázavou bratr Jan Dřínek. Ve středu 1.prosince mu u rodinného hrobu věnovali tichou vzpomínku zaměstnanci pobočky HVP,a.s., kanceláře SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou za doprovodu starosty krajského sdružení hasičů Jan Slámečky, V odpoledních hodinách se ke vzpomínce připojila i delegace kmenového SDH ve Žďáru n.S. 2 – Zámek.

 

 

Převzato z: www.dh-vysocina.cz/z-novinky/614-novinky-prosinec-10