Starosta sboru

Složení výboru SDH

Jan Mach

Hospodář

Strojník 

Strojník okrsku Žďár nad Sázavou

 

>

Jiří Vališ

Referent prevence a výchovné činnosti

Velitel okrsku Žďár nad Sázavou

>

Jaroslav Mach

Referent MTZ 

Čestný starosta okrsku Žďár nad Sázavou                                                      

>

Stanislav Mach

Referent ochrany obyvatelstva 

                                                                                                                                        

>

Složení kontrolní a revizní rady