Činnost sboru v datech

1898 – 1900

1898

  • 24. ledna byl založen dobrovolný hasičský sbor, jehož zakladateli byli: farář Václav Bezděk (předseda), František Mička – rolník, František Dvořák – rolník a starosta obce, František Mužátko – hostinský (náčelník).

1890

  • Sbor čítá 30 členů, má novou hasičskou kůlnu, slušný krolichový stejnokroj stříkačku od obce, 4 velké a 8 malých žebříků a o pořízení další výzbroje se sbor stará.