Zásahy u požárů a povodní v jednotlivých letech

Od založení do roku 1900

1895 – Požár stodoly v Jamách č.p.18
1897 – 3 zásahy u požárů v Ostrově, Obyčtově, Jamách

1901 – 1918

1903 – Požár v Obyčtově
1908 – Požár ve Vatíně, Jamách č.p.31
1910 – požár Jámy u Mičků
1911 – Požár Jámy u Nedvědů a Grygarů
1912 – Požár Jámy č.p.12
1913 – Požár ve Hlinném
1917 – Požár Jámy u Kostelenců

1919 – 1938

1919 – Požár v Jamách – stodola č.p.25, Jámy č.p.13
1923 – Účast u požáru v Obyčtově (bez stříkačky)
1927 – Požáry v Jamách č.p.73, 67, 39, 64
1928 – Zásah při dvou požárech v obci
1929 – Zásah v Jamách č.p.111
1932 – požár ve Hlinném
1935 – Jámy č.p.44 a 92, po úderu blesku – použita poprvé autostříkačka

1939 – 1945

1944 – Zásah u požáru v Jamách č.p.92, opět po úderu blesku

1946 – 1960

1947 – Požár v Řečici
1953 – Zásah při velké povodni dne 16.6. v Jamách
1956 – Zásah při jarní povodní, čerpání vody ze sklepů
Požár v Sazomíně
Zásah na samotě Púčky u Mělkovic
1960 – Požár v Jamách č.p.13, hospodářské objekty

1961 – 1989

1966 – Požár Jámy č.p.57, nedostatek vody
1972 – Požár Jámy č.p.72 u Bartoňů, zasahovaly 2 stříkačky a požární útvar Žďár
1973 – Hašení požáru lesa 2x, 1x Chamrova, 1x za Ulicou
1974 – Lokalizovány 2 lesní požáry, lokalizován v zárodku jeden požár v Jamách č.p.12
1979 – Zásah u požáru v Jamách č.p.19
1980 – Požár les v Zálomech
1985 – Zásah při požáru lihovaru v Jamách (březen)
1987 – Pomoc při záplavách

1990 – 1995

1995 – Požár kravína v Jamách č.p.36, zasahovaly jednotky z Jam, Hlinného, Žďáru a Obyčtova

1996 – 2009

1998 – Požár katru pily (6.6.) v ZD Nové Město n. Mor. Farma Jámy
2001 – Požár č.p.1, soukromá provozovna p. Tecla (2.9.)
2002 – Požár lesa za hájenkou, pro nedosažitelnost vody zasahovali hasiči ze Žďáru s cisternou
2003 – požár „v Krůnách“ byl likvidován za pomoci cisteren ZD Nové Město, SDH Ostrov n. Osl., VH ZS ze Žďáru
2004 – Pomoc při čerpání vody ze sklepů při povodni (18.7.), na pomoc přijeli hasiči ze Žďáru II
2007 – Požár v katastru obce, shrabky staré slámy, pro sbor nebyl vyhlášen poplach, zasahovaly jednotky HZS Žďár, HZS Nové Město, SDH Ostrov, dozor s cisternou ZD Nové Město
2009 – Požár v Jamách (17.8.) při sklizni obilí – technická závada na kombajnu

Celkem požáry za jednotlivá léta:

Od založení do r.1900: 4 požáry
1901 – 1918 8 požárů
1919 – 1938 11 požárů
1939 – 1945 1 požár
1946 – 1960 4 požáry + 2 povodně
1961 – 1989 5 požárů + 1 povodeň + 5 lesních požárů
1990 – 1995 1 požár
1996 – 2009 6 požárů + 1 povodeň + 1 lesní požár

Zásahy celkem u 40 požárů, 4 povodní a 6 lesních požárů.