Činnost sboru v datech

1961 – 1989

1961

 • Sběr železného šrotu.
 • Konány preventivní prohlídky.
 • Jednou za 14 dnů nedělní cvičení.
 • Dokončeno auto.
 • Brigády v JZD při žňových pracech 126 hodin
 • Konáno 14 různých cvičení.

1962

 • Účast sboru na otevření nové zbrojnice na Veselíčku
 • Účast na námětovém cvičení.
 • Žňové hlídky v kanceláři JZD
 • Konáno celkem 12 cvičení.
 • Okrsková soutěž ve Žďáře II

1963

 • Preventivní prohlídky se členy MNV.

1964

 • Konáno 6 cvičení.
 • Slabá účast i aktivita členů.
 • Oslavy 75ti letého trvání sboru.

1965

 • Jednatelem se stává Václav Kabrda.
 • Sběr železného šrotu.
 • Preventivní prohlídky.

1966

 • Sběr odpadového železa.

1967

 • Preventivní prohlídky.
 • Sběr železného šrotu.
 • Jednání o zakoupení nového auta T805 a provedena GO.
 • Vybavení sboru: 1 motorová stříkačka DS16 s příslušenstvím, 4 savice, sací koš,ochranný koš, v ceně 39 000,- korun + lano, 2 rozdělovače, proudnice atd. Ruční čtyřkolová stříkačka s příslušenstvím. 11 dílů hadic B po 20m, 205m hadic C,
 • 4 žebříky přistavovaní, 2 hákové, 2 háky trhací. Pracovní stejnokroj 21 ks, bojové stejnokroje 9 ks, přilby 9 ks nových a 9 ks starých, opasky nové se sekyrkami 10 ks,opasky pracovní staré 20 ks, 2 trubky, 2 povelky.

1968

 • Zhotovení vlastního parketu.
 • Výtěžek (z plesu a  masopustu) na stavbu vodní nádrže + výtěžek ze sběru železa.
 • Účast na oslavách v Petrovičích.

1969

 • Oslavy 80ti let trvání sboru s účastí sousedních sborů se starou technikou, parní stříkačkou.
 • Sbor zapojen do budování a výstavby nové prodejny.
 • Jednání o zakoupení nové sirény.
 • Účast na oslavách 90ti let trvání sboru v Novém Městě a v Bohdalci.
 • Zemřel Alois Novotný, dlouholetý funkcionář sboru.
 • Josef Hron předsedou MNV Jámy.
 • Velmi dobrá spolupráce sboru s vedením JZD Jámy.
 • Usneseno zbudovat vodní nádrž u kostela, a započato se stavbou.
 • Přidělena nová stříkačka PPS12
 • Námětové cvičení na silo ve Veselíčku.

1970

 • Výtěžek z pořádání maškar věnován na budování prodejny.
 • Přijat za člena Josef Karmazín
 • Založeno družstvo žáků.

1971

 • Nová motorová stříkačka předána veřejnosti.
 • 16 cvičení + 1 námětové v Sazomíně.
 • Účast na soutěži ve Lhotce, 3. místo
 • Sběr odpadového železa, výtěžek věnován na stavbu areálu KD
 • Účast sboru na stavbě KD.
 • Velitelem se stal Josef Chroust, jednatelem Jaroslav Mach.

1972

 • Uspořádání okrskové soutěže v Jamách, přítomno 12 družstev, Jámy obsadily 2. místo, dorostenci z Jam 1. místo.
 • Účast na oslavách 80ti let trvání sboru ve Slavkovicích.

1973

 • Námětové cvičení na kravín v Jamách (20.7.), účast 11 požárních sborů z okolí se 127 členy
 • Účast na stavbě KD.
 • Účast na soutěži na Veselíčku, Jámy 3. místo
 • Účast na oslavách 1. máje ve Žďáře.
 • Účast na oslavách založení sboru v Obyčtově.
 • Účast na námětovém cvičení na objekty zámku Žďáru II

1974

 • Oslavy 85ti let trvání sboru Jámy, krojovaná hudba ze Sobůlek.
 • Námětové cvičení na objekt (č.p.34) u Svatoňů při oslavách 85ti let.
 • Předsedou zvolen Cyril Holemář na výroční schůzi konané v nové restauraci.
 • Účast na oslavách v Bohdalově.
 • Účast na výjezdovém zasedání OV ČSPO v Jamách.
 • Uskutečněno 19 cvičení.

1975

 • Pořízen filmový záznam z posledního plesu ve staré hospodě u Jůdů
 • Soutěž PD ve Lhotce, Jámy 5. místo.
 • Účast na námětovém cvičení v Hodíškově
 • Účast na výstavbě KD, 160 hodin.
 • 18 cvičení + 3 školení.

1976

 • 13 praktických cvičení.
 • Účast na okrskové soutěži.
 • Volby v novém MNV, předsedou MNV J. Karmazín, v MNV je zvolen náš zástupce M. Bartoň.

1977

 • Zajištění pořadatelů okrskového plesu v Hamrech.
 • Účast členů při asfaltování ploch kolem KD.
 • Úprava prostranství před MŠ.
 • Odpracováno 396 hodin v akcích „Z“
 • 7 praktických cvičení.
 • Námětová cvičení ve Hlinném a Žďáře II
 • Účast na oslavách 1. máje.

1978

 • Spolupráce na požárním okrskovém plesu.
 • Brigády na výstavbě kanalizace, 589 hodin.
 • Čištění požárních nádrží, 172 hodin.
 • Sběr starého železa, 58q
 • Účast na oslavách 1. máje.
 • Účast na oslavách 100 let založení sboru ve Žďáře II

1979

 • Předseda Miroslav Mach, preventista a zapisovatel Cyril Holemář.
 • Oslavy 90ti let trvání sboru v Jamách (10.6., hudba Vencelides), oslava byla hodnocena úspěšně orgány, jako jedna z nejlepších.
 • Účast na oslavách v Řečici (17.6.),ve Lhotce (24.6.), ve Vysokém (15.7.) a v Novém Městě.
 • Úprava vodních zdrojů: vyvezen Kalcovník a nádrž u KD.
 • Při budování kanalizace odpracováno členy 561 hodin.
 • 12 praktických cvičení.
 • Sloučení obce se Žďárem.

1980

 • Účastna okrskovém cvičení CO v Jamách (21.3.)
 • Sběr železného šrotu.

1981

 • Přijat za člena Josef Hudeček (č.p.33), navržen jako nový strojník
 • Proveden 2x sběr železa
 • Získání mládeže (17 členů) a založeno družstvo MP
 • Zajištěni vedoucí pro mládež: Petr Starý a Pavel Kondrát
 • Nakoupeny uniformy pro mládež
 • Přidělena klubovna mladým požárníkům
 • Zaslána objednávka na sirénu
 • Účast na poplachovém cvičení ve Vysokém
 • Volby do zastupitelských orgánů 8 členů, 2 zvoleni za poslance MěNV
 • Účast na volbách – manifestačně 15 členů
 • Účast na soutěži PD
 • Vybavení sboru: 27 pracovních oděvů, 9 štruksových oděvů, 9 uniforem pro mladé požárníky, 36 uniforem vycházkových
 • Hodnota výzbroje a výstroje mimo vycházkových stejnokrojů činí 190 240,- Kč.

1982

 • Účast na oslavách 1. máje
 • Sběr železného šrotu
 • Účast na oslavách 95. výročí požárního sboru v Ostrově
 • Účast na námětovém cvičení, doprava na dálku v Radešínské Svratce.
 • Umístění mladých požárníků na 2. místě z 56 družstev
 • Účast mladých požárníků na oslavách 1. máje

1983

 • Soutěž PD na Veselíčku
 • Oslavy 1. máje
 • Účast na oslavách 90ti let ve Hlinném, cvičení
 • Účast při námětovém cvičení ve Slavkovicích
 • Výroční schůze s manželkami požárníků se zábavou a tancem

1984

 • Oslavy 95. výročí sboru (10.6.), hudba Vencelides Nové Veselí
 • Účast na soutěži PD, Jámy 4. a 7. místo
 • Účast sboru při oslavách v Řečici, cvičení se starou stříkačkou

1985

 • Oslavy 1. máje
 • Sběr odpadového železa
 • Spoluúčast při pořádání okrskové zábavy v Hamrech
 • Soutěž PD, dvě družstva
 • Pomoc při stavbě vodovodu

1986

 • Zakoupena nová siréna
 • Účast členů na májových oslavách 10 členů + 16 MP
 • Účast na soutěži PD ve Žďáře n. Sáz.III (25.5.), Jámy obsadily 2. a 8. místo
 • Sběr kovového odpadu, 70q
 • Účast členů ve volebních komisích 4 členi, 2 členi zvoleni za poslance
 • Účast na oslavách 100 let požárního sboru Žďár II
 • Čištění nádrže u kostela

1987

 • Utvořená zásahová jednotka má 27 členů (od 18 do 40 let)
 • Účast na oslavách 1. máje
 • Provedeno námětové cvičení z rybníka „Kalcovník“ na horní konec obce
 • Patronát nad mateřskou školou v Jamách
 • Účast členů na stavbě vodovodu
 • Uděleny medaile za věrnost
 • Organizace dobře plní své poslání v obci

1988

 • Účast na oslavách 1. máje
 • Sběr odpadového železa, 80q
 • Účast na soutěži PD, dvě družstva
 • Provedeno 12 cvičení
 • Účast na oslavách v Petrovičích a Obyčtově

1989

 • Slavnostní schůze (10.6.) ke 100.výročí založení sboru
 • Vyznamenání členů za věrnost
 • Předání čestných uznání a pamětních listů ke 100.výročí, zasloužilým členům:Jaroslavu Slámovi, Jaroslavu Kabrdovi, Pavlovi Jůdovi, Josefu Ptáčkovi, Josefu Hronovi. Dále čestná uznání členům, medaile za zásluhy, čestná uznání okresního a krajského výboru svazu požární ochrany.
 • Pořádána výstavka fotografií a dokumentů.
 • Je natočen filmový dokument ze 100.výročí.