Klub má nového předsedu

Nedělní pracovní setkání téměř dvou desítek členů Klubu historické techniky při OSH ČMS, které se konalo 10.2. v Jamách, projednalo rezignaci na funkci předsedy Jiřího Cacha z SDH Svratka a zvolilo do čela tohoto klubu Petra Starého z SDH Jámy. Po krátkém hodnocené své činnosti za uplynulé období vzal klub na vědomí nominaci družstva z SDH Litava na jubilejní 10. Evropské a 13. mistrovství Polska koněspřežných ručních stříkaček, které se uskuteční v měsíci srpnu v polském městečku Ciochowo; této soutěže se v loňském roce účastnili dobrovolní hasiči z Laviček. Jak byli dále členové klubu informováni, bylo v roce 2012 zahájeno z aktivity Petra Starého a Milana Kubíčka z Radňovse zpracovávání okresního katalogu historické hasičské techniky. Podařilo se tak navštívit většinu SDH ve žďárském okrese, které tuto techniku vlastní, provést její fotografování a pořízení kmenového listu.


Novinky únor 2013