Činnost sboru v datech

1939 – 1945

1940

  • Odstranění znaků, vlajek, praporů, razítek atd.

1942

  • Nekonají se žádná cvičení ani jiná činnost.

1943

  • Stříkačky a zařízení předáno podle vyššího nařízení obci. Za všechno odpovídá velitel a starosta obce.
  • Od tohoto roku chybí veškeré záznamy. V době okupace činnost sboru upadá. Nikdo se nezúčastňuje schůzí ani cvičení, i když je to nařízeno vyššími orgány. Nikdo však nesmí bez náležitého důvodu ze sboru utéci!

1945:

  • Autentický záznam událostí:

„Poněvadž podle sdělení obecního úřadu mají védští od 1. ledna 1945, sbory hasičské svoje záležitosti samy, tak jak tomu bylo před válkou a bratr náčelník, který za okupace vedl vše se starostou obce sám, vzdal se náčelnictví a sice tak, aby se nemusel sboru vykázat o svém hospodaření a vedení sboru, odevzdal oblek zbrojmistrovi a klíč a výkaz o příjmu a vydání podnáčelníku. Ostatní věci jako razítko a veškeré přípisy i povolovací spisy o jízdě autostříkačkou jsou dosud u něho. Jednání toto výbor odsuzuje!“