Činnost sboru v datech

1901 – 1918

1904

 • Založena 1. „KNIHA PROTOKOLNÍ“
 • Sbor má 2 čety vedené volenými četaři ( četu stříkačkářů a četu lezců), sboru velí náčelník Antonín Promberger nadučitel v Jamách; velitelem 1. čety Jan Havlíček, 2. čety Filip Sláma. Starostou je zvolen Josef Kostelenec, náměstkem starosty farář Jan Filípek, jednatelem učitel František Jindra, pokladníkem a podvelitelem starosta obce František Košťál, zbrojířem Jan Mužátko.

1905

 • Sbor čítá 25 činných členů a 3 členy přispívající.
 • 2 ruční potahové stříkačky, 2 čety stříkačkářů, 1 četu lezců.
 • Přijat návrh na pořízení slavnostního čamarového oděvu.
 • Účast na župním sjezdu hasičů v Bohdalově.
 • V létě konáno několik hasičských cvičení.
 • Hotovost v pokladně 54 korun.

1907

 • Je odebírán časopis „OCHRANA HASIČSKÁ“.
 • 18. srpna konána slavnost sboru k oslavě narozenin císaře Františka Josefa I.

1908

 • Konána zimní škola hasičů.
 • Během roku konáno 11 různých cvičení.

1909

 • Dokoupeno 40m hadic normálních č.6 a 20m hadic ke stroji č.2, 2 berlovky a místní řemeslníci pro hasiče zhotovují stojací, závěsné i krátké střešní žebříky.
 • Dokoupeny dvoje čamary a látka pro dva muže.
 • V pokladně zůstává 31 korun.

1912

 • Pokladní zůstatek 195 korun.

1915

 • Přihlašují se starší bývalí členové za činné členy za členy narukované na vojnu. Poslední protokol 15.8., potom činnost ustává pro 1. světovou válku. Po 4 roky není známa činnost sboru.
 • Další protokol až 22.12.1918, kdy je znovu ve sboru 42 členů.

1918

 • Zvolen nový výbor.