1979    SPO ČSSR krajský výbor uděluje „Čestné uznání za obětavou práci v Požární ochraně“ (březen)

1984    Rada Městského národního výboru ve Žďáře nad Sázavou uděluje základní organizaci   svazu požární ochrany „Čestné uznání“ při příležitosti 95 let výročí založení sboru, za záslužnou a obětavou práci.

1986    Okresní výbor Národní fronty uděluje ZO SPO Jámy „Čestné uznání“, za dlouholetou aktivní a obětavou veřejně prospěšnou činnost v obci. (Tajemník OV NF Svoboda, vedoucí tajemník OV KSČ a předseda OV NF Matyáš)

1988    Svaz požární ochrany ČSSR Okresní výbor uděluje „Čestné uznání“ ZO SPO Jámy za obětavou práci v požární ochraně u příležitosti 100.výročí (říjen).

1988    Rada Městského národního výboru ve Žďáru nad Sázavou uděluje „Čestné uznání“ ZO SPO Jámy k příležitosti 100.výročí založení sboru. (Tajemník MěNV, předseda MěNV)

1989    Občanský výbor v Jamách uděluje „Čestné uznání“ ZO SPO Jámy při příležitosti 100.výročí založení, za dlouholetou obětavou práci pro obec. (V Jamách 10.6.1989 p.Josef Karmazín)

1989    Svaz požární ochrany ČSSR Ústřední výbor uděluje „Pamětní list“ u příležitosti 100.výročí založení dobrovolné požární ochrany ZO SPO Jámy. (květen)         

1995    SH ČMS uděluje „Diplom k 105.výročí založení SDH Jámy“ (16.5.1995 starosta OSH ČMS Jan Dřínek)

1997    SH ČMS uděluje „Čestné uznání za výpomoc lidem postiženým v červenci 1997“ (Ing. Rudolf Maňoušek starosta SH ČMS v Praze 30.9.1997).

1999    SH ČMS okres Žďár nad Sázavou uděluje SDH Jámy „Medaili za zásluhy“ (25.6.1999 starosta OSH ČMS Jan Dřínek)

2004    SH ČMS okres Žďár nad Sázavou uděluje „Pamětní list“ u příležitosti 115.výročí založení hasičského sboru. (červenec 2004, starosta OSH Luboš Zeman)

2004    SH ČMS OV Žďár nad Sázavou uděluje „Pamětní stuhu k hasičskému praporu ke 140.výročí založení dobrovolné požární ochrany“ (říjen 2004, v Novém Městě na Moravě, předal Jan Slámečka)

2009    SH ČMS okres Žďár nad Sázavou uděluje „Pamětní list“ u příležitosti 120.výročí založení hasičského sboru a uděluje medaili „Za příkladnou práci“. (červenec 2009, udělil starosta OSH ČMS Luboš Zeman, předal Zdeněk Dočekal)

2009    U příležitosti 120.výročí SDH Jámy věnuje poslanec Karel Černý předseda podvýboru pro integrovaný záchranný systém „Plaketu“. (předal osobně při oslavách 5.července 2009)

2009    Okrsek Žďár nad Sázavou uděluje „Pamětní list“ u příležitosti 120.výročí SDH Jámy. (předal starosta okrsku Milan Gamboš osobně 5.července)

2014    Krajské združení hasičů Jihlava uděluje „Čestné uznání KSH - MSH“ u příležitosti 125.výročí založení SDH Jámy.