Sbor dobrovolných hasičů v Jamách vznikl po velkém požáru v roce 1888, který zcela zničil tři usedlosti a další značně poškodil. Hasičská jednota byla na popud faráře Václava Bezděka založena o rok později, v roce 1889.

Jámy jsou jednou z nejstarších obcí na Vysočině, jejich historie sahá až do roku 1252. Leží pod vrcholem kopce Vejdoch (661 m n. m.), najdete je asi 6 km jihovýchodně od Žďáru nad Sázavou. V Jamách žije 550 obyvatel, členů SDH je 68.

Již od svého vzniku je hasičský sbor pořadatelem kulturních akcí v naší obci, pořádá plesy, soutěž koněspřežných stříkaček, kácení májky, střeleckou soutěž pro děti, taneční parkety a zúčastňuje se dalšího kulturního dění. V našem sboru pracují také děti a dorost, které se mohou pochlubit několika vynikajícími výsledky.

Obec reprezentujeme na okrskových, okresních i krajských soutěžích. Dokonce máme i družstvo žen. Samozřejmostí je zásahová jednotka.

Sestavili jsme historickou jednotku, která pořádá ukázky a pravidelně se účastní mnoha soutěží jak po Vysočině, tak i na Slovensku u spřátelených sborů.

Naše „koňka" je klenotem vybavení sboru, je totiž původní, nijak upravovaná, přitom plně funkční.