Činnost sboru v datech

1946 – 1960

1946

 • První protokol po 2. světové válce je až z 20. ledna 1946, v něm se praví:

“Sbor hasičů vykonal za celou tu dobu čeho se tento protokol týče málo práce. V roce 1943 konal po 10 dní hlídky u vojenského německého letadla, které havarovalo pod Vejdochem. Dále konal požární hlídky a při konci panství Němců u nás, pomáhal partyzánům v činnosti a co se týká cvičení sboru, bohužel nechci se o tom ani zmiňovat.“

 • První valná hromada se konala 10.2.1946
 • Náčelníkem sboru až do této doby byl Antonín Wasserbauer a starostou Josef Šandera, kteří odpovídali za hasiče v obci a vyřizovali všechny záležitosti.

1947

 • Za nového šoféra byl přijat Pavel Jůda
 • Pořádáno 9 pořadových cvičení a 11 se zbrojem.
 • Účast na okrskovém sjezdu ve Slavkovicích (13.7.)
 • Účast na cvičení ve Hlinném.
 • Volba nového výboru, jednatel František Beneš.

1948

 • Finanční příspěvek na zřízení kina v Jamách.
 • Zavážení rybníka pod školou.
 • Slabá účast na cvičeních.
 • Sbor se umístil na 1. místě v okrskové soutěži.

1949

 • Oslavy 60ti letého trvání sboru se ziskem 9 670,- korun.

1950

 • Bohatá činnost sboru, jsou pořádána cvičení
 • Přijaty za členy 4 ženy.

1951

 • Pokladní hotovost 5 548,- korun, celkové jmění se všemi vklady činí 38 799,- korun.
 • Je zakoupen vrak německého hasicího vozu, ze kterého míní hasiči smontovat nové auto

1952

 • Velitelem je František Minář, jednatelem Jan Sochor.
 • Navrhnuta adaptace staré kovárny na výpomocné skladiště.
 • Novým členem se stal Cyril Holemář.

1953

 • Přijat za člena Josef Hron
 • Velitelem je Cyril Mach
 • Zřízení žňových hlídek ve zbrojnici od 28.7. do 11.9. (46 dnů)
 • Změna názvu na Československý svaz požární ochrany.
 • Opravováno zakoupené auto.

1954

 • Účast na soutěži požárních družstev.
 • Účast na májových oslavách, účast na volbách
 • dva členi v NV
 • Jsou prováděny protipožární hlídky.

1956

 • Zrušena motorová stříkačka na autě
 • Pořádání hlídek, školení občanů, členů JZD, zemědělců ČsSS a STS a soukromých zemědělců apod.
 • Preventivní protipožární hlídky za účasti okrskáře VB.
 • Činnost je zpolitizována, do činnosti požárníků mluví hodně organizace NF.
 • Konáno 6 cvičení
 • Plánuje se výstavba nové zbrojnice a oprava budovy MNV.

1957

 • Započata stavba nové požární zbrojnice.
 • Volby do NV
 • dva kandidáti
 • Nový okrsek: Veselíčko, Slavkovice, Hlinné, Jámy.
 • Josef Chroust jmenován velitelem I. Družstva.
 • Předání nové motorové stříkačky zn. „HORCH“ a uvedení do provozu.
 • Konáno 13 cvičení.

1958

 • Dokončení stavby zbrojnice
 • Přemístění pomníku padlých v 1. světové válce, účast a příspěvek požárníků.
 • Preventivní prohlídky v obci.
 • Přemístění výzbroje do nové zbrojnice.
 • 9 cvičení s motorovou stříkačkou.
 • Velitelem znovu Alois Novotný.

1959

 • Oslavy 70ti letého trvání sboru v Jamách,krojovaná hudba Vlčnovjanka. Cvičení sborů z Hlinného, Veselíčka, Slavkovic a Žďáru při oslavách.
 • Oslavy při předání nové budovy MNV a požární zbrojnice veřejnosti 18.–19. července.
 • Okrskové cvičení při oslavách, doprava vody na dálku.
 • 16 cvičení různého druhu.

1960

 • Jednatelem je Josef Hron, velitel Václav Kabrda, peventista Josef Ptáček, předseda František Minář.
 • Opravy rybníků v obci: Mládku, Kalcovníku a u kostela byl vypuštěn.
 • Sběr odpadového železa.