Titul zasloužilý hasič do Jam

U příležitosti svátku patrona hasičů sv.Floriána se na zámku v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi udělovaly nejvyšší vyznamenání dobrovolných hasičů – čestné tituly „Zasloužilý hasič“. Mezi 51 oceněnými z celé ČR byl za celoživotní práci pro rozvoj dobrovolného hasičstva oceněn i Jaroslav Mach z SDH Jámy. Součástí slavnosti, které byl osobně přítomen republikový starosta SH ČMS Ing. Karel Richter bylo položení kytice květů na 1.nádvoří přibyslavského zámku u památníku hasiče „Záchranáře“.

sdhjamyrajče.net

Jaroslav Mach

Mezi hasiče vstoupil v roce 1961 ve svých 16 ti letech a brzy byl zařazen do výjezdové jednotky SDH Jámy. Ve svém kmenovém sboru po 19 roků zastával funkci jednatele, jeho největší zásluhou je osobní podíl při přestavbě hasičské zbrojnice. Jeho další záslužná práce se spojuje s okrskovým výborem, kde na Žďársku stál v letech 1982 – 2004 v čele 22 sborů dobrovolných hasičů. Jako aktivní funkcionář byl účastníkem 7.sjezdu dobrovolných hasičů v roce 1988 v Praze, při 2.řádném sjezdu v roce 2000, který se konal v Domě kultury ve Žďáru n.S. byl aktivním členem organizačního týmu. Po ukončení svého působení v okrsku byl jmenován čestným starostou okrsku Žďár n.S. a od roku 2004 pracuje ve svém sboru jako referent MTZ. Je členem okresního aktivu zasloužilých funkcionářů, v roce 2009 obdržel za svoji práci Řád sv.Floriána. Kromě toho je držitelem zlaté plakety prof.Jánského jako dárce krve.

Blahopřejeme !