Zpráva o činnosti SDH Jámy za rok 2014

Členská základna měla ke konci roku 2014 67 členů. Z toho 7 žen, 35 mužů a 25 mladých hasičů. Zásahová jednotka má 18 členů.

V roce 2014 jsme uspořádali mnoho akcí jak hasičského, tak kulturního a sportovního typu.

Již koncem roku 2013 jsme začali s úpravou klubovny mladých hasičů, posilovny a zadní chodby. Dále jsme vymalovali klubovnu a tím připravili hasičárnu na oslavy založení našeho sboru. Na této akci jsme odpracovali přes 1000 hodin. Elektrické rozvody udělal pan Jan Mužátko a dlažbu nám položil pan Jan Klement.

18.ledna proběhl tradiční hasičský ples. Na tomto plese nám zahrála skupina JK Band.

13.dubna náš sbor uspořádal setkání starších hasičů žďárského okrsku. Po této akci jsme se setkali s velmi dobrou odezvou

Dále v dubnu proběhl sběr železného šrotu a 29. dubna naši mladí hasiči se svými vedoucími a několika málo členy pomohli místnímu ZD se sběrem kamení.

30.dubna byla postavena máj, kterou jsme 25. května za krásného počasí zkátili. Při této, již tradiční akci, zahráli naši mladí hasiči scénku o pirátech.

10.května jsme se zúčastnili okrskové soutěže mužů a žen v Hamrech nad Sázavou s krásným umístěním žen na 1. místě a mužů na 9. místě.

24.května jsme odjeli do slovenské obce Jarovce na soutěž s historickou stříkačkou, kde jsme se umístili na 5.místě. Po této soutěži jsme naši koňku uschovali v senecké hasičárně, kde přečkala další dvě soutěže na Slovensku.

V pátek 30.května v odpoledních hodinách jsme vyrazili za kamarády do Sence. Po dlouhé cestě Bratislavou jsme dorazili na Slunečná jezera ,kde jsme měli nachystané občerstvení a zábavu dlouho do noci. Druhý den po snídani nás odvezli na farmu plnou tygrů a na vodní mlýn Po obědě začala soutěž. Zde jsme skončili na 7. místě.

14.června od 17 hodin začala v kulturním domě slavnostní schůze k 125. výročí založení sboru.Touto akcí začal maraton oslav.

21.června jsme vyrazili opět na Slovensko do obce Kaplna. první den nás čekala soutěž s koňskou stříkačkou, kde jsme obsadili 4.místo. Po soutěži následoval společenský večer a v neděli ráno po snídani a mši svaté v místním kostele následoval oběd a koupání v termálních koupališti Vincův les.

Tento den byl i velký pro naše ženy. Brzy ráno vyrazily do Věchnova na okresní soutěž, kde skončily na krásném 5. místě, poté odjeli na oslavu založení sboru v Bohdalově a úspěšný den zakončily na kácení máje v Újezdě

Od 30.června jsme začali stavět parket a začaly hlavní přípravy na oslavy.

4.července proběhla pod naší taktovkou zábava se skupinou Airback

a

5.července večer začala taneční zábava se skupinou JK Band

6.červenec začal mší svatou za živé a zemřelé hasiče, poté byla požehnána naše nová hasičská auta a byly položeny věnce u pomníku pátera Bezděka , pomníku padlých a u kříže na místním hřbitově.

Po rozchodu jsme se začali připravovat na oslavy. Po přivítání sborů a hostů u hasičské zbrojnice jsme se průvodem dostali před kulturní dům ,kde po zdravicích hostů byly předány starostou obce veliteli našeho sboru klíče od našeho nového dopravního automobilu. Dále následovali hasičské ukázky a volná zábava s dechovou hudbou Božejáci.

2.srpna před odjezdem na oslavy do Lhotky ,přijeli za námi spřátelené sbory ze Sence, Kaplné a Budapeště. Po přivítání a občerstvení odjeli na připravený výlet do kulturního domu na modelové království, dále na Zelenou horu a orchestrion na Veselíčku. Poté následovalo posezení v hasičské klubovně.

Druhý den jsme od rána žili 4.jamskými závody koňských stříkaček na které se sjelo 15 sborů.

16.srpna odjely ženy na Noční soutěž v požárním útoku do Herálce i zde po zásluze vyhrály.

Poslední týden v srpnu se nesl ve znamení Pyrocaru. Měli jsme zde ještě s několika dalšími sbory zajištovat občerstvení. Časově náročnou akci jsme zvládli na výbornou. Velkou odměnou byla i první cena v soutěži o nejlepší klobásu.

6.září jsme uspořádali střeleckou soutěž pro děti.

13.září jsme byli pozváni na memoriál Jana Dřínka ,zde se ženy umístily na 8. místě a muži na 22.místě. Po skončení závodů jsme s pomocí rodiny Mužátkových ugrilovali divočáka a s tímto posezením jsme zakončili den.

20.září jsme se zúčastnili akce Plameny hasičům jednalo se o hokejový zápas mezi Žďárem a Moravskými Budějovicemi kde hasiči měli vstup a pivo zdarma.

27.září vyrazilo historické družstvo do maďarské Budapeště. Po přivítání jsme byli pozváni do muzea dopravy. Druhý den ráno jsme spolu ze senečskými hasiči vyrazili na závody, zde jsme zvítězili i když jsme nerozuměli ani slovo.

Na 10.října bylo domluveno námětové cvičení na dálkovou dopravu vody v Obyčtově

Poslední akcí byl třídenní zájezd do termálních lázní ve Velkém Mederu.

Koncem roku nám bylo nabídnuto starostou obce, školení, financované evropskou unií po sedm večerů jsme se scházeli v klubovně a „školili se”.Tímto jsme lehce zaplnili naši kasu. Z peněz určených pro koordinátora jsme přispěli na novoroční ohňostroj jednalo se o částku 4750 korun.

Akcí jak jste slyšely, proběhlo dost a opět se najdou hasiči, kteří se nezúčastní ani jedné z nich. Měli by se nad sebou zamyslet.

Pro zásahovou jednotku byl v tomto roce pořízen dopravní automobil Renault Master a předělaný podvozek pod požární stříkačku v celkové ceně 280 000 korun. Dále jsme zakoupili 4 vycházkové uniformy 9 kusů pracovních uniforem pro ženy a 9 kusů ochranných helem. v celkové hodnotě 47000 korun.

V tomto roce nás čeká ples, kácení máje, střelecká soutěž 5 jamské závody koňských stříkaček a další a další aktivity. Plánujeme koupit vycházkové uniformy a pro zásahovou jednotku nové hadice.

Na závěr bych chtěl poděkovat starostovi obce a celému zastupitelstvu za výbornou spolupráci, všem řidičům, kteří nás odvezou a v pořádku přivezou z každé akce, vedoucím mladých hasičů za dobré výsledky a za často nelehkou práci s našimi juniory a všem, kteří pomáhali na všech akcích, však jich v tomto roce bylo opět velké množství. Dále mi prosím dovolte poděkovat pánům Janu a Pavlu Mužátkovi za velkou pomoc po celý rok

A už mi nezbývá nic jiného než Vám všem popřát úspěšný nový rok 2015.

Petr Starý - starosta sboru