Zpráva o činnosti SDH Jámy za rok 2013

Vážené sestry, vážení bratři mladí hasiči, vážení hosté,

v krátkosti bych Vás chtěl seznámit s činností našeho sboru za uplynulý rok 2013. Členská základna měla ke konci 2013 70 členů z toho 9 žen, 37mužů a 24 mladých hasičů. Zásahová jednotka má 18 členů.

V roce 2013 jsme uspořádali mnoho akcí jak hasičského, tak kulturního a sportovního typu:

 • 19. ledna jsme pořádali tradiční hasičský ples. Na tomto plese nám zahrála skupina JK Band
 • 11.března jsem spolu s Jirkou Janů a Renčou Štouračovou jeli převzít diplom za 3. místo v soutěži webových stránek Zlatý erb 2013 
 • 23.dubna proběhl sběr železného šrotu
 • 30.dubna byla postavena máj, kterou jsme za krásného počasí 9.června skátili
 • 2.května  jsme společně s mladými hasiči sbírali kamení
 • 11.května jsme se zúčastnili okrskové soutěže mužů a žen v Hamrech nad Sázavou s krásným umístěním žen na 3. místo a 7. místem mužů
 • 14.května jsme pomohli naším mladým hasičům se sběrem kamení
 • 25.května proběhl odjezd do spřáteleného slovenského Sence na soutěž s historickou stříkačkou, kde jsme se umístili na 5. místě
 • 30.května přijela do naší obce komise soutěže Vesnice Vysočiny,v kulturním domě měl náš sbor připravenou prezentaci s mluveným výkladem a naši nejmenší hasiči vyrazili ze zbrojnice s ukázku  jejich útoku.
 • 8.června proběhli střelecké závody pro děti
 • 22.června jsme vyrazili na Slovensko do obce Kaplná první den nás čekala soutěž s koňskou stříkačkou kde jsme obsadili 5.místo po soutěži následoval společenský večer, v neděli ráno po snídani jsme společně odešli na mši svatou do místního kostela ,poté následoval oběd a program na Slunečných jezerech v Senci.Dovolte mi prosím poděkovat oběma řidičům ,kteří nás svými vozidly na obě slovenské akce dovezli.Děkuji.
 • 29.června jsme se zúčastnili oslav výročí založení ve Světnově
 • 5.července v odpoledních hodinách s spolu s přáteli poseděli u opékané kýty a chlazeného pivečka.
 • 6.července jsem spolu s velitelem jsme přijali pozvání na slavnostní valnou hromadu SDH Veselíčko
 • 7.července slavil společně s našimi členy  SDH Řečice 120 výročí založení ,zde  jsme ukázali další povedený útok s historickou stříkačkou
 • 13.července jsme uspořádali pouťovou zábavu s kapelou DRINK
 • 28.července nás SDH Lavičky pořádal soutěž Lavičský potok s historickými stříkačkami, zde jsme zvítězili.
 • 4.srpna v dopoledních hodinách začala největší akce a to 3.jamské závody koňských stříkaček na které se sjelo 11 sborů z toho tři ze Slovenska. Pro všechny bylo opět krásné překvapení útok našich nejmladších hasičů s novým nacvičeným úkolem. Po mohutném povzbuzování přišel při ukončení útoku obrovský potlesk.
 • 11.srpna jsme přijali pozvání od SDH Hlinné k oslavě jejich výročí založení sboru i tady jsme převedli útok s koňskou stříkačkou
 • 18. srpna jsme se zúčastnili ji 16.setkání historické techniky náš sbor zde předvedl velice vydařenou ukázku s koňskou stříkačkou a poté jsme si prohlédli hasičské muzeum.
 • 31.srpna jsme reprezentovali náš sbor na dni otevřených dveří společnosti ZDAR.
 • 7.září přijela opět komise,tentokrát na soutěž Vesnice roku 2013 i zde měl náš sbor připravenou prezentaci v kulturním domě, ukázku s koňskou stříkačkou a občerstvení v podobě točeného piva a gulášku. Po skončení všech prezentací a úklidu kulturního domu jsme společně s ostatními spolky oslavili úspěšný den.
 • 12.října v odpoledních hodinách byl vyhlášen poplach jednalo se o cvičení s dálkovou dopravou vody
 • Ke konci roku jsme po tři soboty brigádně vyměnili okna v zadních místnostech, vchodové dveře zbourali pár příček a zabetonovali podlahu pro letošní rekonstrukci zadní části budovy.

Akcí jak jste slyšeli, proběhlo dost a opět se najdou hasiči, kteří se nezúčastní ani jedné z nich. Měli by se nad sebou zamyslet

Pro zásahovou jednotku bylo v tomto roce pořízeno plovoucí čerpadlo v hodnotě cca 30000 korun. Na začátku roku jsme za finanční pomoci obce zakoupili 8 vycházkových uniforem.

V roce 2014 je v plánu zakoupení dalších vycházkových uniforem a pro zásahovou jednotku dopravní 9-ti místný automobil. V tomto roce nás čeká ples, kácení máje, střelecká soutěž 4. jamské závody koňských stříkaček, stavební úprava zadních místností 125 výročí založení našeho sboru.

Ke konci zprávy bych rád připomněl aktivitu nejmladších hasičů, od 2.srpna našich členů. Dovolte mi prosím přečíst všechny akce. Závody ve slovenském Senci, soutěž Vesnice Vysočiny, závody v slovenské Kaplné, výročí Světnov, vyhlášení Vesnice Vysočiny, výročí Rovečné, výročí Veselíčko, oslava narozenin, výročí Řečice, soutěž Lavičky, soutěž Jámy, výročí Hlinné, setkání Radňoves, soutěž Lískovec, den otevřených dveří společnosti ZDAR, soutěž Vesnice roku, kdo se mnou počítal, zjistil, že je to 16 akcí. Možná si někteří myslíte, že chválím svoje peří, ale doufám, že mě většina z Vás dá za pravdu, že náš sbor zviditelnili. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří jim pomáhají, aby nás mohli reprezentovat.

Na závěr bych chtěl poděkovat starostovi obce a celému zastupitelstvu za výbornou spolupráci, vedoucím mladých hasičů za dobré výsledky a za často nelehkou práci s našimi juniory a všem, kteří pomáhali na pořádaných akcích, však jich v tomto roce bylo opět velké množství.
A už mi nezbývá nic jiného, abych Vám všem popřál úspěšný nový rok 2014.

Petr Starý, starosta sboru