Zpráva činnosti MH za rok 2014

Rok 2014 byl bohatý na události. Začal opravdu neskromně a to hned 1. jamskou hasičskou olympiádou. Myslím, že se nám povedla. Každý z nás reprezentoval zemi, kterou si vylosoval. Vyráběli jsme vlajky, sportovní dresy a dokonce i maskota. Soutěžilo se v netradičních disciplínách, pod dohledem cizokrajných rozhodčích. Měli jsme i zuřivého reportéra a po vybojovaném vítězství jsme dávali rozhovory. Nechyběli ani květinové a medailové ceremoniály a hymny. V únoru jsme navštívili  výstavu Hry a klamy. Byla zábavná i naučná, ale všechny záhady se nám vyřešit nepovedlo.

Od zábavy k věcem zcela vážným jsme se dostali školením v první pomoci. Někdo si osvojil základy, další si je zopakovali a dozvěděli jsme se spoustu nových informací. Některým z nás se podařilo získat odznak odbornosti. Ten nelze dostat jen tak, musíme se naučit ke zkoušce a ukázat i praktické dovednosti.

A od učení k práci. Jako každý rok jsme brigádou na sběru kamení přispěli do sborové pokladny.

V květnu nám začal kolotoč soutěží, tentokrát jej zahájili dorostenci a to okresním kolem ve Velkém Meziříčí, kde smíšené družstvo obsadilo 8. místo a v jednotlivcích zvítězil Zdeněk Trojánek na 2. místě byla Lucie Machová a 3. místo získal Štěpán Mach. Zdenda a Lucka se svým výkonem kvalifikovali do krajského kola, kde náš sbor také reprezentovali.

Soutěžení jsme přerušili přípravou na kácení máje. Malovali jsme kulisy, chystali kostýmy, pilně jsme nacvičovali a nakonec předvedli naše piráty.

V závodění pokračovali menší z nás v okresním kole hry Plamen v Hamrech, kde starší obsadili 16. místo a mladší byli dvanáctí.

Následovaly přípravy na naše 125. narozky. Tři dny jsme je slavili. My jsme se účastnili slavnostních průvodů a vítání sborů i mše, která byla věnována hasičům. Předvedli jsme ukázky z našeho umění a všichni se mohli přesvědčit, že umíme útok s narážením, jak jsme tu v loňském roce slíbili.

Mezi hasičskou mládeží z našeho okolí se stala známou naše střelecká soutěž, kterou jsme letos posunuli na září. Soutěžilo se ve známých disciplínách, ke kterým letos přibyl bolas. Tradičně jsme závodili v běhu na Zelenou horu. Soutěžení jsme dovršili podzimním kolem hry Plamen, které se konalo v Újezdě. Bylo pro nás unikátní, protože mladší družstvo tvořili pouze chlapci a starší družstvo bylo ryze dámské. Děvčata se dostala na 8. místo z 29. a "kozlíci" byli jednadvacátí. Dorosťáci se předvedli výstupem na 2. místo. V jednotlivcích se povedlo 3. místo Lucii Chudíkové, 2. místo Lucii Machové a 1. místo Dominiku Švomovi.

Dorostenci pomáhali i při  plesu, při "koňkách"a Pyrocaru. Také doplnili dospělé v okrskové a okresní soutěži, v noční soutěži v klasice i na memoriálu Jana Dřínka.

Instruktory se stali Jakub Juráček a Štěpán Mach. Novými členy mladých hasičů jsou Ondřej Janů, Simona Šikulová, Jan Švoma a Jana Švomová.