Výroční zpráva mladých hasičů a dorostu za rok 2013

Vážené sestry a bratři, milí hosté,

ráda bych vás seznámila s činností a výsledky činnosti mladých hasičů, našimi úspěchy i nezdary.

Naše schůzky se konají s drobnými nepravidelnostmi jedenkrát za čtrnáct dnů, před důležitými soutěžemi trénujeme jedenkrát za týden, nebo i častěji. Vedeme vlastní kroniku, doplňujeme internetové stránky našeho SDH.

Vždy s novým rokem, začínáme na našich schůzkách plnit odznaky odbornosti, jejichž získání je bodovanou částí celoroční činnosti, tak tomu bylo i v letošním roce. Nikdy se nám moc nechce do učení, ale pak se najde pár zodpovědných, kterým se odborky podaří získat.

V lednu při hasičském plese zajišťují dorostenci šatnu a pomáhají s tombolou.

Březen a duben, je pro nás ve znamení příprav na soutěže. Letošní první soutěží byla 11. května okrsková soutěž dospělých v Hamrech nad Sázavou. Družstvo žen doplnily tři z našich dorostenek a družstvo mužů hned pět dorostenců, výsledky se jistě dozvíte ze zprávy dospěláků.

Pro nás nadupaný květen pokračoval brigádou. Sběr kamení proběhl 14. května, jsme rádi, že můžeme alespoň malým dílem přispět do naší pokladny.

18. května jsme vyrazili do Nového Města na Moravě na jarní část naší nejdůležitější soutěže. Ač je teprve první polovina roku, soutěžní kolo se v květnu uzavírá, pro nás letos velkým úspěchem. Soutěžila dvě družstva starších. Družstvo na jaře tvoří 9 členů a proto tady mladší, kterých většinou celé družstvo nebývá, nastupují za starší. Lepším se podařily hned dva výkony, které stojí za zmínku. Třetí místo na jedné z disciplín (štafeta CTIF) a celkové čtvrté místo celého ročníku, pro nás historicky nejlepší výsledek. Před touto soutěží jsme trénovali mimo jiné i na překážkách v Újezdě. O týden později obdobná soutěž dorostu v Bystřici nad Pernštejnem a opět obrovský úspěch. Nastoupilo smíšené družstvo, které si po smolných událostech vybojovalo celkové stříbro z celého ročníku soutěže. V jednotlivcích nás reprezentovali tři z dorostenců. Všichni se kvalifikovali do krajského kola. Pro naše SDH vezli domů stříbro a bronz.

Naše SDH organizuje stavění a následně kácení máje. Při této akci jsme pomohli alespoň tím, co zatím zvládneme.

Červen začal naší střeleckou soutěží, která si získává na oblibě mezi okolními sbory a snad i mezi občany Jam. Pilně jsme trénovali a získali dvě první místa, jedno druhé a dvě třetí místa, ve čtyřech kategoriích. Děkujeme SDH Jámy i obci Jámy za pomoc s organizací soutěže.

9. června se konala krajská soutěž dorostu v Havlíčkově Brodě. Předvést svoje výkony si z kvalifikovaných troufli Zdeněk Trojánek a Štěpán Mach.  Získali 18. a 20. místo. Na tuto soutěž kluci trénovali na překážkách na útvaru ve Žďáru nad Sázavou. 15.6. Následoval námi velmi oblíbený Srandamač v Hamrech, jedná se o noční soutěž v požárním útoku, naším nejlepším umístěním byly brambory, ale další soutěží zde je motání hadic a tady jsme si vymotali čtyři první místa.

V polovině prázdnin je tu opět naše soutěž a tou jsou závody koněspřežných stříkaček. Někteří naši dorostenci pomáhali při zajištění této akce.

V září se koná Běh do schodů na Zelenou horu i odsud jsme si přivezli několik pěkných míst, i když letos proběhla tato soutěž při velmi deštivém počasí. A už je tu říjen a okrsková soutěž v Petrovicích, takový plamen nanečisto, tady máme možnost zkusit si, co nás v krátké době čeká už naostro a za body do celoroční činnosti. Podzimní kolo se konalo 12. 10. tentokrát v Hamrech nad Sázavou. Soutěžilo jedno družstvo mladších, které si odvezlo třetí místo na jedné z disciplín (Závod požárnické všestrannosti) a z tohoto kola prozatím 7. místo. V tomto družstvu nastoupil i náš nový člen Vojtěch Juráček. A jedno družstvo starších, které po zranění jednoho ze svých členů a po jedné diskvalifikaci obsadilo 13. místo.  Podzimní část soutěže dorostu následovala hned po dětské, tady soutěžilo smíšené družstvo, které obsadilo 7. místo a tři jednotlivci: Zdeněk Trojánek 1. místo, Štěpán Mach 4. místo a Lucie Machová 1. místo.

Konec roku byl v oddychovém režimu, za naše výsledky jsme se odměnili turnajem v bowlingu a to nejdříve dorostenců a poté i mladší části kolektivu, aby to někomu nebylo líto. Schůzky se nyní nesou ve znamení her a zábavy.  Do nového roku nastupujeme s ambicí naučit se útok s narážením, tak nám držte pěsti.

Děkuji za pozornost a za podporu i pomoc při naší činnosti.

-am