Setkání zasloužilých hasičů

Jámy

V neděli dne 13. dubna bylo ve 14 hod zahájeno setkání zasloužilých hasičů okrsku Žďár nad Sázavou, kterého se zúčastnilo 45 členů z 21 SDH okrsku. Setkání proběhlo v nově zrekonstruované hasičské zbrojnici uprostřed obce. Program byl zahájen prohlídkou nových prostor, které si místní hasiči opravili svépomocí a jenom dílčí věci byly dělány dodavatelsky. Finanční pomoc ze strany obce byla velmi štědrá. Na setkání vystoupili funkcionáři okrsku a přítomné podrobně seznámili s činností okrsku za rok 2013. Za VV SH MČS se zúčastnili Pavel Štefan a Ladislav Fajmon, který seznámil přítomné s informacemi z jednáním VV a činností zasloužilých hasičů v okrese a v Kraji Vysočina. Bylo připomenuto 30 výročí udělení prvního titulu Zasloužilý hasič Karlu Heroldovi. Od roku 1984 bylo uděleno v okrese Žďár nad Sázavou již 69 titulů ZH, z tohoto 35 držitelů je žijících. V Kraji Vysočina bylo uděleno 274 titulů ZH a 144 nositelů je žijících. Setkání se zúčastnil i starosta obce Jámy Ing. Jiří Šikl, který vyzdvihl dobrou spolupráci hasičů a obce, a přislíbil k 125. výročí založení sboru úpravu hřiště, tak aby zde mohli cvičit i hasiči. Starosta také ocenil práci s mládeží ve sboru. Po skončení oficiální části byla provedena ukázka hašení objektu a záchrany osob v provedení 3 malých hasičů, kteří ještě nechodí do školy. Při ukázce byla zapálena replika domu, ze kterého byla vytažena maketa raněné osoby, na které byla provedena resuscitace. Dále hasební zásah byl proveden zmenšenou replikou ruční hasičské stříkačky. Originál stříkačky má stáří více jak 120 let. Následně bylo pořízeno hromadné foto všech přítomných a vydařená akce byla ukončena.

                            Ladislav Fajmon, Vedoucí Rady a aktivu Zasloužilých hasičů okresu Žďár nad Sázavou

Převzato z: https://www.dh-vysocina.cz/z-novinky/1540-novinky-kveten-2014