Schůze zasloužilých hasičů v Jamách

První dubnová neděle v naší zbrojnici patřila zasloužilým hasičům okrsku Žďár nad Sázavou. Sešli se v počtu 43 členů. U této příležitosti přednesli svoje zprávy : Za VV SH ČMS bratr Pavel Štefan, ten seznámil přítomné s činností okrsku v roce 2016, za aktiv Zasloužilých hasičů okresu Žďár nad Sázavou informoval bratr Ladislav Fajmon. OSH Žďár nad Sázavou reprezentoval jeho starosta bratr Luboš Zeman. Promluvil i starosta okrsku bratr Milan Gamboš a jeho velitel bratr Jiří Vališ. Příjemným slovem zapůsobil i starosta obce Jámy pan Jiří Šikl. Přítomní se dozvěděli počty zásahů v okrsku i kolik sborů zasahovalo, jak úspěšní byli hasiči při námětových cvičeních i v oblasti soutěží. Hodnocení se dočkaly i neustálé změny v legislativě, které nám všem ztěžují činnost. Nesmělo chybět tradiční skupinové fotografování. Pro zasloužilé hasiče to byla spousta novinek, přesto že se většina z nich práce ve sborech aktivně účastní a o spolkovou činnost se zajímá. Toto setkání si doufejme užili i lidsky, popovídáním o osobních událostech. Náš SDH se snažil připravit příjemnou atmosféru a nachystat dobré pohoštění. Snad se nám to povedlo.

-am