Schůze starších hasičů okrsku Žďár nad Sázavou

V neděli 13. dubna 2014 se v Jamách konala schůze starších hasičů z okrsku Žďár nad Sázavou. Sešlo se poměrně dost lidí a schůze mohla být započata. Dozvěděli se co se za uplynulý rok činilo, jaké byly výsledky či kolik bylo požárů. Následovalo občerstvení a ukázka našich malých hasičů s mini koňkou. Poté proběhla prohlídka nově zrekonstruovaných prostor naší hasičárny a klubovny. Po schůzi pak chvíli poseděli a následně rozjeli do svých domovů.

Schůze probíhala v poklidném přátelském duchu a my jsme byli rádi, že jsme mohli poskytnout naše zázemí a obsluhu.

 

-rs