Rekonstrukce klubovny

 

Po naplánování a schválení příspěvku obecním zastupitelstvem jsme 28. ledna vzali do rukou sbíječky, palice a dali se do práce. Po zbourání nepotřebných příček jsme dvěma trámy podepřeli strop a začali stavět příčky nové. V zápětí proběhla výměna oken a vchodových dveří. Následně jsme opět chytili nástrojů pro přípravu šliců na vodu, odpady a elektřinu. Po instalaci těchto rozvodů, jsme vše zaházeli a začali zateplovat strop polystyrenem. Jako další úkol nás čekalo štukování stropu a zdí, a následné zabetonování celé podlahy. Po ztuhnutí betonu se dal do práce pan Jan Klement a položil dlažbu. Následovalo neméně náročné bílení a natírání. Posledním úkolem byla montáž obložek a dveří. Tuto část akce jsme zakončili 5. července poděkováním za pomoc. 

V druhé části nás čekalo postavení lešení, zomítání venkovní zdi u hasičské zbrojnice, natažení perlinkou a lepidlem přední a boční strany budovy, na které jsme za pomoci pana Luboše Brychty a Josefa Starého natáhli fasádu. Naše dílo jsme ukončili rozebráním lešení, které nám zapůjčil pan Jiří Klement. Následující neděli proběhl Den otevřených dveří pro naše spoluobčany. Celá náročná akce byla zakončena venkovní elektroinstalaci za pomoci pana Jana Mužátka a nalepením znaku s nápisem. Bylo zde odpracováno přes 2000 hodin.

   -ps