První pomoc MH

V zimě se naše schůzky konají jednou za čtrnáct dní. Je to takový oddechový čas pro děti i pro vedoucí. Náplní našich schůzek jsou hry, abychom se zahřáli, lépe poznali a hlavně se zasmáli. Každým druhým rokem také máme odbornou schůzku o První pomoci. Letos jsme si pozvali zdravotního bratra Petra T. Určitě děti zaujal nejenom dobrým výkladem, ale také tím, že si při příchodu oblékl záchranářskou bundu.

Prvně jsme probrali, co to vlastně ta „první pomoc“ je, co je Integrovaný záchranný systém, jak bychom měli volat na tísňové linky a poté jsme jednotlivě probrali různá zranění a jejich ošetření. Probrali jsme zranění od spálenin, zlomenin, otravou až po resuscitaci. Zdravotník zapojil i děti, připojit i své zkušenosti a příhody ze života, čímž přednášku oživil.

I když si každý myslí, jak první pomoc ovládá, po tomto proškolení jsme si lecco připomněli.

-is