Pomáháme při dění v obci

Rok 2012 je rokem nových zkušeností. Obec Jámy letos poprvé zápolila o titul "Vesnice roku". Také náš spolek se mezi ostatními snažil předvést před komisí svoji činnost a také svoje úspěchy. Výstavku našich trofejí moc hezky připravila Pavlína Štouračová. Ke komisařům promluvil Jan Mach a myslím, že se mu podařilo vystihnout vše podstatné velmi pěkným slovem. V této soutěži Jámy získaly "Diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce". Blahopřejeme. Vesnicí roku se staly Křižánky, byla to už jejich několikátá účast v této soutěži. Pokud bude v příštím roce zájem a elán jít do toho znovu , rádi pomůžeme.

Na 6.7.2012 se v naší obci chystala primice. Čekala se na naše poměry obrovská návštěva. Byli jsme požádáni o pomoc při organizaci. Naše pořadatelská služba spočívala v přípravě laviček a stanů, také jsme zajistili dopravní situaci a parkoviště. Rádi jsme přispěli naší pomocí, snad se vše podařilo. Velmi si vážíme  vysloveného poděkování.

-am