Podzimní kolo hry Plamen 18.10.2014 - Děti a dorost

Dne 18. října 2014 se naši nejmladší vydali do Újezda, zasoutěžit si v podzimním kole hry Plamen. Poskládali jsme jedno družstvo mladších a jedno družstvo starších. Po příjezdu jsme šli vyzkoušet překážky, které většinou vidíme až tam, jelikož svoje nemáme. Po nástupu si obě hlídky šly odběhnout Závod požární všestrannosti. Starší družstvo udělalo pouze chyby na střelbě a umístilo se na 7. místě. Mladší bohužel chybovali víckrát a umístili se až na 15. místě. Dále jsme šli pak odběhnout štafetu dvojic, kterou jsme mnohokrát trénovali. Starší tuto štafetu odběhli ve svém novém časovém rekordu a skončili na 7. místě, mladší bohužel udělali několik základních chyb a skončili na 18. místě. Naposled jsme šli na štafetu 4x60 m kde starším se opět celkem dařilo a skončili na 13. místě. Mladší bohužel neporozuměli základnímu úkonu při hadicovém vedení, a tudíž byli diskvalifikováni.
Poté se všichni šli občerstvit houskami a již užívali pěkného dne. Na závěrečném nástupu jsme se dozvěděli celkové výsledky podzimního kola. Starší družstvo, které bylo složeno pouze z holek, se umístilo na 8. místě z 29 družstev a družstvo mladších bohužel na 21. místě z 27 družstev. Dokonce i dva naši náhradníci měli možnost si zasoutěžit a oběhli si branný závod, jednalo se o Simču Šikulovou a Honzíka Kabrdu. I tito dva ukázali ostatním kolektivům, jak se takový „braňák“ má běhat a rozhodně neudělali ostudu. Doufáme, že na jaro složíme obě dvě družstva a povede se nám lépe.

sdhjamyrajče.net

Složení starších:
Machová Lucie
Chudíková Lucie
Filipová Simona
Trojánková Veronika
Homolková Adéla
náhradník: Šikulová Simona
Švomová Jana

Složení mladších:
Janů Radek
Janů Ondřej
Mach Martin
Juráček Vojtěch
Starý Petr
náhradník: Kabrda Jan

sdhjamyrajče.net

Odpoledne se do Újezda vrátili dorostenci, kteří také zde měli podzimní kolo ve hře Plamen. Zde jsme obsadili několik kategorií. Složili jsme družstvo smíšených, poté jednotlivce- starší a dvě jednotlivkyně – střední. Zde běželi přespolní běh a nevedli si vůbec špatně. Ve všech kategoriích obsadili medailové pozice, a tudíž si nesou velmi dobré výsledky do jarního kola. Smíšené družstvo se umístilo na 2. místě z 9 družstev, jednotlivec Švoma Dominik na 1. místě a jednotlivkyně Machová Lucie na 2. místě a Chudíková Lucie na 3. místě.

 

sdhjamyrajče.net

Složení smíšených:
Machová Hana
Juráček Jakub
Mazánek Martin
Mužátko Jan
Trojánek Zdeněk

 

Vedoucí děkují všem za reprezentaci sboru a již se těší na další krásné výsledky.
 

-rs