Okrsková soutěž Ostrov nad Oslavou

Okrskové soutěže, která se konala 5. 6. 2010 v Ostrově nad Oslavou, se zúčastnila dvě družstva mužů a poprvé v historii také družstvo žen. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách: požární útok, štafetový běh, testové otázky a pořadová cvičení. Jednotlivé časy a body z disciplín se sčítaly a rozhodly o umístění družstev.

Družstvo žen se umístilo na 2. místě.  Ze soutěže si ženy dovezly diplom a pohár. Pro všechny to bylo velkým úspěchem a radostí.

Obě družstva mužů soutěžila v kategorii do 35 let. Družstvo A bylo složeno z mladších členů s výhledem na lepší umístění, což se nám potvrdilo ziskem bramborové medaile. Ostatní zájemci o soutěž, kteří to dělají především pro radost, sestavili družstvo B a umístili se na krásném 9. místě ze 14-ti soutěžních družstev v kategorii.

Z dosažených výsledků vyplynulo, že štafetu reprezentace našeho sboru na soutěžích úspěšně převzali mladší členové. Dle zájmu starších členů se můžeme příští rok pokusit sestavit družstvo nad 35 let, kde by byly vyhlídky na lepší umístění.

Po dlouhé době dešťů přálo soutěži krásné slunečné počasí, i když podmínky v rozbahněném terénu, přes velkou snahu pořadatelů, nebyly ideální.

Po náročném soutěžení si všichni dopřáli chlazený pěnivý mok a ve zdraví se vrátili domů.

 

Napsal: Jitka Kondrátová a jj

  

Složení soutěžních družstev:
Ženy:
 • Alena Machová
 • Pavlína Štouračová
 • Ivana Štouračová
 • Renata Štouračová
 • Lucie Stará
 • Jana Mazánková
 • Jitka Kondrátová
 • Jessica Švomová
 • Hana Dvořáková
 
Muži A:
 • Josef Hudeček
 • Jan Hudeček
 • Radek Kondrát
 • Lukáš Kondrát
 • Petr Kabrda
 • Josef Dvořák
 • Jan Mazánek
 • Tomáš Homolka
 • Stanislav Mach ml.

 

Muži B:
 • František Doležal
 • Stanislav Mach st.
 • Jaroslav Mazánek
 • Jiří Janů
 • Petr Starý
 • David Starý
 • Aleš Homolka
 • Luboš Král
 • Josef Kabrda

 

sdhjamyrajče.net