I. Zimní olympijské hry MH 2014

Rokem 2014 začíná spousta nových událostí a přepisují se dějiny. To jen díky sudé číslici na konci letopočtu. Každý sudý rok se totiž koná olympiáda, ať už letní nebo zimní. Letos jak jste si již povšimli, se konala Zimní olympiáda v Rusku.

Avšak tento rok se nekonala jediná olympiáda na světě. Letos se totiž konal historicky 1. ročník Zimních olympijských her v Jamách.

Nezapomněli jsme se inspirovat opravdovými olympijskými hrami, ale vše jsme také museli přizpůsobit naším podmínkám.

Prvním velkým úkol nastal s kvalifikací zemí. Nakonec každé dítko dostalo svou zemi, a tím jim započala jejich úkol a příprava. Museli si vymyslet pro sebe jméno, které je typické z jejich země a vyrobit vlajku na slavnostní zahájení her. Někteří byli dokonce i tak originální, že si donesli své maskoty či se oblečením stylizovali do barev vlajky jejich země.

Před příchodem soutěžících se museli připravit tratě. Vše se odehrávalo v klubovně, a tak trochu za bojových podmínek. Při příchodu se všichni účastníci zaregistrovali. Následovalo slavnostní zahájení, při kterém nás mluveným slovem doprovázel komentátor Štěpán Mach. Nejprve se konal průvod za znění olympijské hymny, kde se představili všechny zúčastněné země. Při doznívání posledních tónů, rozhodčí vyvěsili olympijskou vlajku. Neopomnělo se na slavnostní složení slibu rozhodčích a závodníků. Následovala pak hymna pořádající země, tedy České republiky a poté se již přešlo k jednotlivým disciplínám.

Jako první byla na pořadí slalom. Závodníci měli za úkol co nejrychleji proskákat se svázanýma nohama trať. Jejich povinnou výbavou byla lyžařská helma, sluneční brýle, šála a hůlky. Každý se s tratí pral statečně, až došlo i na fotofiniše. Další disciplínou byly sáně. Soutěžící měli v co nejkratším čase projet dráhu na skateboardu v sedě, opět v plné výbavě jako helmě, rukavic a chráničů. Aby první soutěžící neměli ztížené podmínky, první jel vždy soutěžící z České republiky (vedoucí). Nakonec nechyběl ani curling či oblíbený biatlon, který sebral síly mnohým soutěžícím, přeci je zvládnout běh na lyžích, střelbu, trestná kola a občerstvovací stanici je některým nad jejich síly.

Na celý průběh her dohlížela odborná porota, která se sjela z různých koutů světa jako třeba z Grónska či Jamajky. Vše komentoval zuřivý reportér.

Po sečtení výsledků, se konalo slavnostní vyhlášení. Jednotlivě se obdrželi diplomy za první tři místa v každé soutěži a pak celkové vítězství. První tři byli oceněni olympijskými medailemi, květinou a diplomem. Zahrála i hymna vítězné země, Anglie. Jsme rádi, že při olympijských hrách nebyly zjištěny žádné podváděcí taktiky či doping.

Děkujeme všem zúčastněným zemím a již se těšíme na další olympijské hry, avšak tentokrát letní.

Výbor rozhodčích

-rs

sdhjamyrajče.net
sdhjamyrajče.net
sdhjamyrajče.net