Hasiči z Jám v Polsku opět nezklamali

Uplynulý víkend prožili jámští hasiči v soutěžním duchu. Zúčastnili se VIII. evropské a XI. národní soutěže koňských stříkaček Cichowo 2011 v Polské republice. Poděkování za podporu této akce patří zejména Obci Jámy , Kraji Vysočina a SH ČMS.

Jamští hasiči nic neponechali náhodě. Vzali sebou také poměrně silnou skupinu příznivců.

V neděli 14. 8. 2011 se od časných raních hodin začala sjíždět soutěžní družstva. Bylo jich více než devadesát. Rozmanitost uniforem, krása a řemeslné zpracování stříkaček a hlavně nadšení hasičů nenechalo žádného na pochybách.

Naši hasiči si přivstali a v „depu“ zaujali poměrně slušné místo. Rozvinuli stanoviště, za které se rozhodně nemuseli stydět. Pod prapory České republiky, Kraje Vysočina a Obce Jámy docházelo k neformálním setkání nejen s organizátory soutěže, ale také představiteli polského veřejného života. Naše stanoviště a naši zachovalou a nijak nerekonstruovanou koňku vyrobenou na počátku minulého století si se zájmem prohlédli také vrcholní představitelé českého dobrovolného hasičstva v čele s ing. Karlem Richterem, starostou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Svůj obdiv připojili i polští znalci historické techniky z polského muzea hasičské techniky. Nevšedním zážitkem zejména pro mladé hasiče bylo i setkání s první vícemis soutěže hasička Evropy 2011.

Samotné zahájení závodů se pro množství soutěžících neustále oddalovalo. Hasiči si ve výhni slunce užili svoje. Koně byli v důsledku velkého množství lidí a teplého počasí nervózní a plašili se. Z bezpečnostních důvodů proto pořadatelé zakázali zapřáhat koně do stříkaček.

Naše družstvo přišlo na řadu až ve 14 hod. 30 min. Chtělo předvést nejen dobrý výkon, ale také připojit trochu recese. To se jim bezesporu podařilo, protože svým vystoupením okamžitě strhlo publikum na svoji stranu a z „kolbiště“ odcházelo za bouřivého potlesku diváků. Co se týká výsledků, není se za co stydět. Páté místo v mezinárodní soutěži není jistě žádná ostuda.

Bez poháru jsme však domů nejeli. V hodnocení mezi českými družstvy jsme se umístili jako první. Pohár, který převzal starosta jamských hasičů Petr Starý z rukou pořadatelů jistě zaujme mezi ostatními trofejemi svoje čestné místo.

Při hodnocení soutěže na zpáteční cestě se většina účastníku shodla na tom, že není důležité vyhrát, ale získat nové zkušenosti. Podstatné je podívat se jak to dělají jinde, poznat nové přátele a kamarády. Současně nenásilnou formou představit svoji obec, svůj kraj a v neposlední řadě i svoji zemi.

 

Jiří Šikl, starosta obce Jámy

 

sdhjamyrajče.net
sdhjamyrajče.net
sdhjamyrajče.net