Exkurze letiště Praha

V sobotu 4.7.2015 jsme vyrazili s dětmi na výlet do Prahy. Doprovázeli nás ještě dva sbory, hasiči z Nového Veselí a Žďáru nad Sázavou II. - Zámek. 
Vyrazili jsme v ranních hodinách autobusem, směr Praha. Někdo ještě v autobuse dospával noc, ale většina se těšila, na to, co je čeká. 
První velkou zastávkou, a hlavním cílem našeho výletu bylo Letišla Václava Havla v Praze. Tam nás čekala tříhodinová prohlídka. Začátek prohlídky byl v 10 hodin. Paní průvodkyně nám řekla ve zkratce historii letiště, kolik má terminálu, a kam se půjdeme podíval. Následoval průchod bezpečnostními branami na odbavení (pravá situace, jako kdybychom letěli), což byla pro sledující náramná švanda, když někdo zapípal v bráně. Pro toho, kdo "pípal" to zase až taková sranda nebyla, musel projít následnou kontrolou pracovníky letiště. Po odbavení jsme nasedli místo do letadla do autobusu, který nás pak následně vozil po letišti. Větší zastávkou byl Hasičský záchranný sbor, který se nachází takřka uprostřed letiště. Zde jsme měli hodinovou prohlídku. Ukázali nám zde vybavení, kterým disponují a pro děti bylo nejzajímavější to, že si mohli prolézt auto po auto. Ukázali nám, i jak se dá hasit požár speciálním letištním hasičským vozem, a následně nás i postříkali-osvěžili, což bylo velice příjemné, v tak slunečném dni. Dále jsme se šli podívat do polygonu, kde zdejší hasiči musí projít zkouškami čtyřikrát do roka. Je to taková tělocvična, kde musí ujít několik metrů po nekonečném žebříku, uběhnout opět několik metrů po páse, dále zvihat kladivo a to vše v plné výzbroji. Poté musí projít "labyrintem" ve tmě, kouři, s blikajícími efekty. Po této prohlídce jsme se opět přesunuli do autobusu, který nás zavezl k hangáru, kde parkují letadla. Viděli jsme dvě letadla, která byla rozebrána a spravována. Dále pak už nás autobus zavezl k ranvei, kde jsme mohli zhruba z dálky 200 m pozorovat, jak jednotlivá letadla přistávají a vzlétávají. Nakonec jsme se jeli projet k Terminálu 1 a Terminálu 2, kde jsme viděli, jak nastupují lidé do letadla, či z něho vystupují, jak se nakládají či vykládají zavazadla, viděli jsme i jak se letadla pohybují po letišti. Tato prohlídka byla vyčerpávající, ale pěkná, hlavně pro ty, co nikdy neletěli, ale že mohli vidět letadlo z takové blízkosti. Po prohlídce nás čekal zasloužený oběd přímo na letišti. Po obědě jsme se jeli ještě podívat na vyhlídku na letiště, kde jsme opět mohli pozorovat, cvrkot na letišti. Dále jsme se přesunuli na poslední prohlídku, a to k hasičům Praha-Smíchov. Zde jsme opět měli možnost si podrobně prohlédnout jejich techniku, ale únava a nesoustředěnost dětí byla velká, že nám pan hasič zapojil hadici do hydrantu a mohli jsme se zvlašit. Někteří to vzali velice důkladně :D Přišlo velice vhod, takové osvěžení. Po "vysprchování" jsme nasedli do autobusu, a čekala nás jen cesta zpět.
Výlet se velice líbil jak dětem, tak i dospělým.

-is