120. výročí založení SDH Slavkovice

120 let od založení sboru dobrovolných hasičů v obci to je důvod k oslavám. Takové oslavy se konaly 17.6.2012 ve Slavkovicích. Gratulovat přijelo mnoho hasičů z okolních SDH včetně našeho a také jejich partnerského zahraničního. Proběhlo vítání sborů, slavnostní nástup i průvod obcí s položením věnce k pomníku, do pochodu hrála kapela. Slavkováci předvedli zbrojnici, proběhly ukázky z činnosti hasičů i jejich "potěr" předvedl co umí. Pochlubili se i historickou technikou. Oslavy pokračovaly na výletišti se Zuberskou šestkou až do pozdních nočních hodin.

Blahopřát ke stejnému výročí jsme vyrazili 8.7.2012 také do Ostrova nad Oslavou. V přísálí kulturního domu jsme si prohlédli výstavu z historie. Poté proběhl nástup zúčastněných SDH. Vystavena byla technika a nechyběly ukázky z činnosti sboru. Následoval koncert Šohajky.

-am