Zpráva o činnosti SDH Jámy za rok 2017

Vážené sestry, vážení bratři, mladí hasiči, vážení hosté.

Rád bych Vás chtěl seznámit s činností našeho sboru za uplynulý rok 2017.

Členská základna měla ke konci roku 80 členů z toho 10 žen, 40 mužů a 30 mladých hasičů. Zásahová jednotka má 18 členů.

17. ledna jsme tradičně pořádali hasičský ples se skupinou JK Band.

První letošní zásah byl vyhlášen 26. ledna, hořela násypka plná pilin, druhý den jsme pomáhali s vývozem pilin na dvůr.

11. února jsme vyzkoušeli novinku, jamský biatlon, myslím si, že na první ročník byla účast jak dětí tak i dospělých hojná.

2. dubna náš sbor pořádal setkání hasičských seniorů našeho okrsku.

6. dubna proběhl sběr železného šrotu.

30. dubna jsme již tradičně stavěli máj.

V pátek 12. května jsme vyrazili do Sence, jako vždy o nás bylo dobře postaráno. V sobotu po obědě začala soutěž, zde jsme skončili na 2. místě.

21. května jsme se zúčastnili okrskové soutěže mužů a žen v Ostrově nad Oslavou, letos poprvé i s mužstvem mužů nad 35 let. Ženy se umístily na 4. místě, muži na 7. místě a nováčci na místě třetím.

3. června jsme se zúčastnili soutěže koněk v Herálci.

4. června jsme pořádali kácení máje. K poslechu nám zahrála skupina Sympatic z Bystřice nad Perštejnem.

17. června jsme se vydali na Slovensko do obce Kaplná. I tady jsme vybojovali krásné 3. místo.  Druhý den po snídani jsme se již tradičně vyrazili koupat do termálního koupaliště Vincův les.

9. července jsme odjeli oslavovat výročí založení sboru do Újezda.

15. července jsme měli ukázku s naší koňkou na oslavě výročí založení sboru v obci Křižánky, zde měli ukázku i kluci s hasičským autíčkem.

5. srpna přijeli hasiči ze Sence, Kaplné, Rohožníku, Vlčan a polského Bježenu . Po uvítání a občerstvení odjela část do hasičského muzea v Přibyslavi. Druhá část měla připravené rybářské závody, poté se stavili na pravidelnou návštěvu orchestrionu na Veselíčku. Jako další bylo připraveno pečené prasátko. V neděli se na start se postavilo rekordních 20 koněk, k našemu v uvozovkách zklamání vyhráli sousedé z Veselíčka.

12. srpna odjeli chlapci na noční soutěž do Herálce, z které si přivezli 7. místo.

19. srpna pořádali hasiči z Radňovse 21. setkání historické techniky večer odjely ženy na Noční soutěž v požárním útoku do Herálce i zde obsadili krásné druhé místo.

20. srpna jsme odjeli na oslavy založení sboru do Slavkovic.

26. srpna sbor pořádal velice úspěšnou střeleckou soutěž pro děti.

27. srpna jsme oslavovali založení sboru v Ostrově nad Oslavou.

1. září jsme vyrazili směr Polsko, po uvítání a ubytování na nás čekali místní hasiči s nelehkým úkolem družby. Druhý den byl ve znamení výletů ať už do truhlářského muzea, projížďce člunem po jezeru, baru u Vodníka, návštěvy katedrály až po večerní setkání okolních hasičských sborů. Na tomto setkání byla soutěž v pivní štafetě, z které máme 2 místo. V neděli nás čekala soutěž, která se skládala z překážkové dráhy a útoku s koňkou. Z této soutěže jsme si odvezli pohár za 3. místo. Další soutěž spočívala v projetí bránou hasičským autem, zde náš velitel vybojoval 3, místo. Jako třešnička na dortu byla ukázka našich malých hasičů, zde ukončili svoje čtyřleté vystupování. Po poděkování a rozloučení jsme se vydali na cestu domů.

9. září jsme byli pozváni na memoriál Jana Dřínka, zde se ženy umístily na 6. místě a muži na 13. místě

14. říjen byl ve znamení odjezdu na třídenní zájezd do termálních lázní ve Veľkém Mederu.

10. listopadu sbor dobrovolných hasičů na Veselíčku pořádalo taktické cvičení.

9. prosince jsme pořádali turnaj v prší. Turnaje se zúčastnilo 24 hráčů. Letošní ročník vyhrál Jiří Vališ 

30. prosince v 00:10 byl vyhlášen poplach, jednalo se o požár udírny v rodinném domku. I přes tuto noční hodinu se nás seběhlo celkem velký počet, při zásahu jsme pomáhali hasičům ze záchranného sboru.

Pro zásahovou jednotku byly obcí pořízeny zásahové helmy v hodnotě 55000 korun, Neprůřezné kalhoty a helma k motorové pily.

V roce 2017 jsme obdrželi dotace od ministerstva školství v hodnotě 33000 Kč, dále jsme byli obdarováni firmami Plazma tech 20000 Kč, Hettich 13500 Kč, Jiřím Teclem 5000 Kč, Martinem Janů 10000 Kč, Kovo koukola 10000 Kč a nesmím zapomenout ani na obec Jámy, která nám přidala na činnost 17000 Kč.

Ještě nesmím zapomenout na naší největší investici, koupili jsme přívěsný vozík o ložné ploše 2x5 metrů a podchozí výšce 2 metry, nosnosti 2 tuny v ceně 110 tisíc korun.

V tomto roce nás čeká ples, kácení máje, střelecká soutěž, 8. jamské závody koňských stříkaček, minimálně dvě soutěže s koňskou stříkačkou v zahraničí a rekonstrukce střechy na zbrojnici. Proslýchá se, že budeme osloveni, aby jsme zajištovali občerstvení na Pyrocar v Přibyslavi.
Na závěr bych chtěl poděkovat starostovi obce a celému zastupitelstvu za výbornou spolupráci, všem řidičům, kteří nás odvezou a v pořádku přivezou z každé akce, vedoucím mladých hasičů za dobré výsledky a za často nelehkou práci s našimi juniory a všem, kteří pomáhali při našich akcích.
Už mi nezbývá nic jiného než Vám všem popřát úspěšný nový rok 2018.

                                             Petr Starý, starosta sboru