Zpráva o činnosti SDH Jámy za rok 2016

Vážené sestry, vážení bratři, mladí hasiči, vážení hosté.

V krátkosti bych Vás chtěl seznámit s činností našeho sboru za uplynulý rok 2016.

Členská základna měla ke konci roku 77 členů z toho 9 žen, 37 mužů a 31 mladých hasičů. Zásahová jednotka má 18 členů.

16.ledna jsme pořádali tradiční hasičský ples se skupinou JK Band

14. dubna proběhl sběr železného šrotu

30.dubna jsme již tradičně stavěli máj

V pátek 13. května  jsme vyrazili do Sence. Po přivítání a ubytování jsme pro braty hasiče měli připraveny dárky v podobě pivního krýglu s vybroušeným jménem. Poté začalo posezení. Druhý den po snídani jsme odjeli do místního auqaparku kde jsme se zregenerovali
Po obědě začala soutěž zde jsme skončili na 4. místě.

29. května jsme spolu s obecním úřadem zorganizovali otevření dětského hřiště, zde jsme měli na starosti občerstvení. Dále mladí hasiči ukazovali plnění disciplín hry plamen, nemohu zapomenout i na výstavu ocenění našeho sboru

4.června jsme se zúčastnili okrskové soutěže mužů a žen v Ostrově nad Oslavou s krásným umístěním žen na 2. místě a 7. místě mužů

11. června ráno ženy odjely na okresní soutěž do Měřína po výborném výkonu skončily na 2. místě další členové odjeli pomoc postavit stany a lavičky do Slavkovic, další akcí tohoto dne byla oslava založení SDH Žďár 2 zámek, ani to nám nestačilo a tak se jelo do Újezda na kácení máje a do Hlinného na pouťovou zábavu

12.června za krásného počasí a spousty soutěží jsme skáceli máj. Při této akci nám zahrála skupina Sympatic z Bystřice nad Perštejnem

18. června jsme se vydali na Slovensko do obce Kaplná. Obsadili jsme třetí místo. Po soutěži na nás čekala druhá disciplína vydržet co nejdéle i zde jsme se drželi statečně. Druhý den po snídani jsme se vyrazili koupat do thermálního koupaliště Vincův les.

5. července jsme odjeli oslavovat 130-té výročí založení sboru do Škrdlovic

30. července  přijeli hasiči ze Sence a Kaplné . Po přivítání a občerstvení odjeli do bystřického muzea Tatry cestou zpět se stavili na pravidelnou návštěvu  orchestrionu na Veselíčku. Jako další bod bylo připraveno pečené prasátko. Druhý den jsme od rána  očekávali příjezd 15 koněk na 6.jamské závody koňských stříkaček. Tentokrát se závody konali ve sportovním areálu. Jak bývá u nás pravidlem opět nevydrželo počasí a pěkně se zmokli. Ale ani počasí nám nezkazilo náladu a soutěž jsme zdárně dokončili.

11. srpna jsme naložili koňku a ostatní proviant a připravili se na cestu do Polska. V pátek po krátkém spánku jsme dvěma auty vyrazili směr Smigel, po několika krásných zastávkách jsme dorazili na místo. Po přivítání a uhašení žízně řidičů jsme se ubytovali a čekali na příjezd dalších sborů se kterými jsme strávili dlouhý večer. V sobotu nás pořadatelé pozvali na náštěvu hasičského muzea a volbu miss i druhý večer byl velmi dlouhý. V neděli jsme vyrazili na místo kde se odehrávali závody po slavnostním nástupu se domlouvala taktika. Po velmi povedeném útoku jsme si odnesli pohár za první místo. Po oslavě následoval konečně dlouhý spánek. V pondělí jsme se rozloučili poděkovali za starost o nás a odjeli domů.

20. srpna jsme byli pozváni na 20 setkání historické techniky v Radňovsi, večer odjely ženy na Noční soutěž v požárním útoku do Herálce i zde obsadili krásné druhé místo

4. září jsme uspořádali střeleckou soutěž pro děti

10.září jsme byli pozváni na memoriál Jana Dřínka, zde se ženy po třech druhých místech  umístily na 1. místě

V pátek 14.října zabezpečoval náš sbor taktické cvičení Okrsku Žďár nad Sázavou

Předposlední plánovanou  akcí byl tří denní zájezd do termálních lázní ve Velkém Mederu.

20. listopadu náš sbor zorganizoval schůzi Veterán klubu hasičské techniky

3. prosince v 19:44 byl vyhlášen poplach jednalo se požár sklepa jednoho z našich členů. Po prvotním zásahu přenosnými hasičskými přístroji jsme natáhli vedení z hadic od rybníka u Kabrdů

Konec roku patřil kartám, pořádali jsme turnaj v prší. Turnaje se zúčastnilo 20 hráčů. Tentokrát se nenechali zahambit pánové od silnic a obsadili 1., 3. a 4 místo 

31.prosince přijeli za námi polští stražáci pozvat trio našich hasičů na třetí ročník polského Pyrocaru Po posezení v klubovně jsme vyjeli na obhlídku Jam, poté jsme je zavezli na orchestrion na Veselíčko    

Pro zásahovou jednotku byly obcí pořízeny dvě zásahové  uniformy v hodnotě 14000 korun,

Dále sbor zakoupil jednu vycházkovou uniformu a 100 polokošil na reprezentaci našeho sboru

V roce 2016 jsme obdrželi dotace od ministerstva školství v hodnotě cca 30000,- dále jsme byli obdarováni firmou Kvis 15000,- Hettich 13500,- Jiřím Teclem 4000,- nesmím zapomenout ani na obec Jámy, která nám přidala na činnost 20000,- Poslední dar byl 5000,- od krajského sdružení dobrovolných hasičů na uhrazení nákladů spojené se soutěží v Polsku. Kdo nestihl spočítat je to 87500,-

Nemůžu opomenout na naše nejmladší hasiče, kteří i tento rok objížděli oslavy sborů nejen v našem okrese, ale o tom uslyšíte ve vlastní zprávě.

V tomto roce nás čeká ples, kácení máje, střelecká soutěž, 7. jamské závody koňských stříkaček, minimálně dvě soutěže s koňskou stříkačkou na Slovensku a oprava uhelny v hasičské zbrojnici.

Na závěr bych chtěl poděkovat starostovi obce a celému zastupitelstvu za výbornou spolupráci, všem řidičům, kteří nás odvezou a v pořádku přivezou z každé akce, vedoucím mladých hasičů za dobré výsledky a za často nelehkou práci s našimi juniory a všem, kteří pomáhali na všech akcích.
Už mi nezbývá nic jiného než Vám všem popřát úspěšný nový rok 2017.

Petr Starý, starosta sboru

 

sdhjamyrajče.net