Zpráva o činnosti SDH Jámy za rok 2015

Vážené sestry, vážení bratři, mladí hasiči, vážení hosté.

V krátkosti bych Vás chtěl seznámit s činností našeho sboru za uplynulý rok 2015.

Členská základna měla ke konci 2015 70 členů z toho 8 žen, 37 mužů a 25 mladých hasičů. Zásahová jednotka má 18 členů.

Letošní rok ve srovnání s předchozími byl pro nás odpočinkový.

17.ledna jsme pořádali tradiční hasičský ples se skupinou JK Band.

15.března náš sbor zorganizoval schůzi Veterán klubu hasičské techniky.

Dále v dubnu proběhl sběr železného šrotu.

28.dubna jsme společně s mladými hasiči sbírali kamení.

30.dubna jsme již tradičně stavěli máj.

V pátek 15.května  jsme vyrazili dvěma respektive třemi auty do Sence. Po přivítání jsme se ubytovali a začalo posezení. Druhý den po snídani jsme odjeli do místního muzea a potom do včelařského učiliště. Po obědě začala soutěž zde jsme skončili na 5. místě.

30. května jsme se zúčastnili soutěže koněk v Herálci obsadili 4. místo a odvezli diplom za nejmladšího a nejstaršího soutěžícího.

6. června nás čekal těžký úkol v havlíčkobrodském pivovaru Rebel obstáli jsme na výbornou.

13.června jsme se zúčastnili okrskové soutěže mužů a žen v Hamrech nad Sázavou s krásným umístěním žen na 1. místě a 9. místě mužů.

14.června za krásného počasí a spousty soutěží jsme skáceli máj.

20. června náš sbor reprezentovaly ženy na okresní soutěži v Pikárci. Vrátili se s krásným 5. místem.
Druhá část sboru se v tento den vydala na Slovensko do obce Kaplná. Po poznámce velitele, že se jedeme zúčastnit, jsme obsadili druhé místo. Po soutěži na nás čekalo čerstvě upečené blažejovo prasátko, dále následovala zábava. Druhý den po snídani jsme se vyrazili koupat do thermálního koupaliště Vincův les.

27. června  jsme potřetí vyhráli mezinárodní závody ve Škrdlovicích.

5.července jsme vyrazili na oslavy SDH Nová Ves.

1.srpna přijeli za námi spřátelené sbory ze Sence a Kaplné . Po přivítání a občerstvení odjeli do račínského pivovaru na exkurzi a poté na pravidelnou návštěvu  orchestrionu na Veselíčku. Jako další bod bylo připraveno pečené prasátko. Tanci a k poslechu hrál Milan Kabrda.Druhý den jsme od rána žili 5.jamskými závody koňských stříkaček na které se sjelo 15 sborů. Jako novinka nastoupily dvě družstva žen.

22. srpna odjely ženy na Noční soutěž v požárním útoku do Herálce.

5. září jsme uspořádali střeleckou soutěž pro děti.

12.září jsme byli pozváni na memoriál Jana Dřínka, zde se ženy umístily na 9. místě.

V podzimních měsících jsme vybudovali za hasičárnou plácek na různé akce. Dále jsme zde postavili skladiště na lednice, grily a další materiál.

Předposlední akcí byl tří denní zájezd do termálních lázní ve Velkém Mederu.

Konec roku patřil kartám, pořádali jsme turnaj v prší. Turnaje se zúčastnilo 16 hráčů. Pro mnohé bylo překvapení ve formě vítěze, kterým se stal Josef  Žíža Dohnal  z Veselíčka.

Pro zásahovou jednotku byla obcí pořízena sada hadic v hodnotě 20000 korun, další dvě hadice byly pořízeny z naší kasy.

Dále sbor zakoupil dva nůžkové stany o rozměrech 6x4 metry, na kterých se podílel i pivovar Rebel.

Nemůžu opomenout na naše nejmladší hasiče,  kteří i tento rok objížděli oslavy sborů nejen v našem okrese.

V tomto roce nás čeká ples, kácení máje, střelecká soutěž, 6. jamské závody koňských stříkaček, minimálně dvě soutěže s koňskou stříkačkou na Slovensku a v polovině srpna nás čekají mezinárodní závody v Polsku.

Na závěr bych chtěl poděkovat starostovi obce a celému zastupitelstvu za výbornou spolupráci, všem řidičům, kteří nás odvezou a v pořádku přivezou z každé akce, vedoucím mladých hasičů za dobré výsledky a za často nelehkou práci s našimi juniory a všem, kteří pomáhali na všech akcích.

Už mi nezbývá nic jiného než Vám všem popřát úspěšný nový rok 2016.

Petr Starý, starosta sboru

sdhjamyrajče.net