Zpráva o činnosti sboru za rok 2010

V letošním roce vykazoval sbor 72 členů z toho  9 žen, 48 mužů a 15 dětí. Členové se celoročně účastní členských a výborových schůzí a plní úkoly, které vyplývají z přijatých usnesení a plánů kulturních a sportovních akcí.
Naše zásahová jednotka byla přivolána ke dvou požárům. 8.ledna. penzionu Apollo Hlinné a 7.září. k požáru sběrného vozu na slámu v Jamách. U této akce bych chtěl upozornit na velmi dobrý čas výjezdu od ohlášení požáru a to do 10 minut. 9.října bylo zorganizováno v naší obci námětové cvičení a nelze také nezmínit tak zvané pracovní pondělky,které určitě zachováme i nadále.
Od začátku roku byly zřízeny internetové stránky sboru a přeorganizování pozvánek na schůzky hasičů a to přes e mail a sms zprávy což se myslím velmi osvědčilo.

Letošní činnost dobrovolných hasičů v oblasti soutěží

Družstvo žen se 5.června zúčastnilo okrskové soutěže v Ostrově nad Oslavou, kde vybojovaly 2. místo a postup do okresní soutěže v Měříně kde vybojovali krásné 11. Jejich akce pokračovala 11.září na memoriálu  Jana Dřínka s umístěním na 5.místě.
Družstvo mužů se zúčastnilo 5. června okrsková soutěž v Ostrově nad Oslavou kde družstvo mladších získalo 4. místo a družstvo starších 9. místo , 11.září. memoriál Jana Dřínka s 11. a 18. místem
 

Sezónu ostatních akcí včetně těch kulturních jsme zahájili koncem měsíce ledna tradičním hasičským plesem.Od 29 března jsme se začali připravovat techniku na překonání rekordu v dálkové dopravě vody.7.dubna jsme provedli sběr železného šrotu. 30 dubna postavily mladší hasiči máj kterou jsme 30 května s docela dobrým ohlasem zkátili. 2 května jsme se zúčastnili svěcení praporu v Hamrech.nad Sázavou 4 května sběru kamení a 8 května již zmiňovaný pokus o rekord.Zde jsme se přesvědčili že jsme udělali velký kus práce s naší technikou .12. června jsme se zúčastnili oslav 130 let založení SDH Polnička,18 června jsme se chlubili naší koňskou stříkačkou a historickými uniformami na setkání Nových Měst v Novém Městě na Moravě 26 května bylo uspořádáno hasičské posezení.5 července jsme opět vyrazili s koňskou stříkačkou na oslavu 100 let založení SDH Sazomín kde jsme podle mě měli velký úspěch .17 července jsme pořádali pouťovou zábavu která měla hojnou účast zejména mladší generace.Celou tuhle dlouhou řadu akcí jsme zakončili 28 srpna na akci Hašení Pelhřimovského krematoria.

Na příští rok máme mimo jiné naplánovanou stavbu přístřešku k hasičské zbrojnici na uskladnění laviček a koňské stříkačky a dále máme přislíbenou účast na soutěží koňských stříkaček v Polsku.

Na závěr bych chtěl poděkovat starostovi obce a celému zastupitelstvu za výbornou spolupráci a za dar v podobě laviček ,vedoucím mladých hasičů za dobré výsledky a práci s našimi juniory, všem kteří nám pomohli v první roce našeho vedení a všem kdo se zúčastňovali akcí myslím si že jich v tomto roce bylo hodně.V poslední řadě bych měl prosbu aby se akcí zúčastňovalo více hasičů aby vše neleželo na pár stále stejných lidech.Na závěr bych Vám všem chtěl popřát krásné prožití vánoc,bohatého ježíška a úspěšný nový rok 2011.

 

Petr Starý, starosta sboru