Zpráva o činnosti nejmladších hasičů za rok 2016

Vážené setry, vážení bratři,
rád bych vám  přečetl kde jsme všude v roce 2016 reprezentovali náš  sbor:

  • Světnov
  • Škrdlovice
  • Telč
  • Jámy
  • Mitrov
  • Žďár nad Sázavou 2 zámek
  • a poslední naše ukázka byla v Oslavenech

Děkuji, všem hasičům, kteří se starají o nás a o naší techniku a dopravu děkuji.
A prosím, aby předstoupili pan Jan Kabrda, Radomír Kondrát a Standa Mach  máme pro ně malí dárek.

-nejml