Zpráva o činnosti mladých hasičů za rok 2015

Vážené sestry a bratři, milí hosté,

ráda bych Vám přednesla Zprávu o činnosti mladých hasičů za uplynulý rok.

Prvotní náplní našich schůzek je procvičování hasičských znalostí, běhání a nacvičování jednotlivých disciplín na soutěže.

Mezi hlavní soutěž patří okresní hra PLAMEN, které se účastníme pravidelně. Tato soutěž je rozdělena na dvě kola – jarní a podzimní. Jarního kola jsme se zúčastnili koncem května ve složení dvou družstev – mladšího a staršího. Mladší družstvo obdrželo po sečtení podzimního kola roku 2014 a tohoto jarního kola 12. místo, starší družstvo po celkové součtu obou kol obsadilo 7. místo. Podzimní kolo nás čekalo v říjnu. Opět jsme sestavili mladší i starší družstvo, obě družstva obsadila průběžné 9. místo z 32 družstev. Tento výsledek nám pomůže v jarním kole roku 2016.

Nemůžeme opomenout ani okresní soutěž dorostu. V této soutěži na jarním kole nás reprezentovalo smíšené družstvo a tři jednotlivci. Družstvo obsadilo nepopulární 4. místo. Jednotlivec Dominik Švoma obsadil 2. místo, jednotlivkyně Lucie Machová 1. místo a Lucie Chudíková 4. místo. Tímto pěkným výsledkem se Dominik Švoma a Lucie Machová kvalifikovali do krajského kola. Oba dva obdrželi svým výkonem 9. místo. V podzimním kole nás reprezentuje družstvo dorostenek na průběžném 3. místě, družstvo smíšených na 3. místě a jednotlivkyně Lucie Machová a Jana Švomová. I pro ně je tento výsledek důležitý do dalšího kola soutěže.

Další soutěže, kterých se účastníme, jsou Srandamač, Střelecká soutěž a Běh do schodů na Zelenou horu.

Mladí hasiči se účastní i své pravidelné brigádu Sběru kamení. Na podzim jsme pomohli při úklidu obce a uklidili jsme hasičská auta.

Hasičina není jenom o soutěžích a přípravě na ně, ale také zábava. Letos jsme pro děti připravili akci s názvem Jamský Boyard, který spočíval v plnění různých úkolů a vyvrcholil přespáním v klubovně. Na jaře jsme navštívili populární výstavu Hrej si a poznávej se. Koncem března jsme byli pozváni na karneval v Hamrech nad Sázavou. V létě jsme vyrazili na exkurzi do Prahy, kde jsme navštívili Letiště Václava Havla a hasičský sbor v části Praha-Smíchov. V září jsme vyrazili na strašidelný zámek Draxmoor v Dolní Rožínce.

Dorostenci pomáhali při plesu, kácení máje, na jamských závodech koňských stříkaček, na střelecké soutěži a doplnili soutěžní družstva dospělých při okrskové a okresní soutěži, při memoriálu i při noční soutěži.

Novými členy mladých hasičů se stala Karolína Doležalová, Lukáš Synek a Martina Bláhová.

Děkuji za pozornost

-is

sdhjamyrajče.net