Výroční zpráva mladých hasičů a dorostu za rok 2012

Milé sestry, bratři a vážení hosté,

Dovolte, abych vás seznámila s činností mladých hasičů v uplynulém roce.

Naše činnost není jen příprava na soutěže a soutěže samotné, ale i prohlubování si znalostí, brigádnická práce a výlety.

Začátek roku je pro nás znamením, že se blíží čas skládání odznaků odborností. Po zimní měsíce a část i jarních měsíců jsme se scházeli v posilovně, protože v zimě započala přestavba hasičské klubovny. Jakmile už bylo lepší počasí, naše schůzky probíhali venku. Proto nás i Spolek žen oslovil, zda bychom jim nepomohli s úklidem návsi.

Koncem března pro nás vedoucí připravili kurz první pomoci s paní Boženou Krčálovou, která byla pro nás velice užitečná a určitě nejenom pro nás.

V urputných přípravách na soutěž jsme se s místním zemědělským družstvem domluvili na sběru kamení, abychom přispěli do pokladny našeho sboru, který za nás hradí různé poplatky. Mrzí nás jen, že nás při této akci krom vedoucích podpořili pouze dva členové našeho sboru.

V půli května nás vzali vedoucí na výlet do Jihlavy, kde jsme navštívili hasičskou zbrojnici na Bedřichově, Krajské operační a informační středisko KOPIS a záchrannou službu v nemocnici Jihlava. Největším zážitkem pro nás byla prohlídka záchranářské helikoptéry.

Dne 19. Květa nás čekala soutěž, na kterou jsme se nejenom těšili, ale i pečlivě připravovali. Dvě družstva, která jsme dali dohromady, čekalo 5 disciplín. Den to byl dlouhý, ale i přes to jsme se umístili v první půli soutěžního pole. Jedno družstvo skončilo na 6. místě a druhé družstvo na 18. místě.

O týden později soutěžili dorostenci ve Velkém Meziříčí. Družstvu se nevyvedla štafeta, ale i přesto se umístili na 5. místě. Jednotlivci byly úspěšnější, gratulace patří především Zděňkovi Trojánkovi za 2. místo a Martinu Mazánkovi za 3. místo.

Nemohu opomenout i účast několika dorostenců na okrskové soutěži.

Po těchto povinných jsme se zúčastnili i několika nepovinných soutěží, jako je Srandamač v Hamrech nad Sázavou, kam jsme se celý rok těšili, ale také domovská Střelecká soutěž. Na Srandamač už jezdíme pátým rokem. Je to výjimečná soutěž, protože disciplínou je požární útok, jeden za světla a jeden za tmy. Tady jsme měli

rekordní časy našeho útoku, pod 20 sekund, což nám vytřelo zrak a nejenom nám, protože jako jediné družstvo nenarážíme, ale sajeme. To nám pomohlo ke 3. místu. Mladší skončili na 7. místě.

Střelecká soutěž získává na oblibě, nejen u dětí z našeho sboru ale i u okolních. Letos přibyla nová disciplína, a to střelba z luku. Jelikož je to místní soutěž, nezahanbili jsme, a obsadili jsme první místa jak u mladšího družstva, tak i staršího družstva. Celkovým nejlepším střelcem byl Martin Mazánek. Je škoda, že se nezúčastnilo více místních dětí, pro které byla tato soutěž také určena.

Po těchto soutěžích nastala dlouhá pomlka ve formě letních prázdnin, kdy se schůzky nekonaly. Ale jakmile nastalo září, nastaly i pravidelné schůzky s úpornou přípravou na podzimní soutěž, protože se její čas neúprosně blížil. Do těchto příprav jsme zapojili i 3 nově příchozí členy.

Do toho jsme byli pozváni sborem Žďár nad Sázavou II. – Zámek na 8. ročník Faraónského běhu do schodů. Běh je dosti náročný po nestejně vysokých a dlouhých schodech. I zde jsme měli několik druhých a třetích míst.

Následně jsme byli pozváni do Novoměstského okrsku na předkolo hry Plamen, abychom si mohli vyzkoušet, to co jsme se doposud naučili.

V půli října nás čekalo podzimní kolo hry Plamen, kde jsme měli rekordní počet hlídek, a to čtyři. Byli jsme nejpočetnější družstvo. Složili jsme 3 starší družstva a 1 „slepené“ družstvo ze tří sborů. I přes pár chyb se družstvo starších vyhouplo na 4. místo a druhé na 21. místo, mladší skončili v polovině na 13. místě. Nemohu opomenout ani na dorostence, kdy jsme složili smíšené družstvo, což jsou starší žáci a několik jednotlivců. I těm se výsledek povedl, družstvo skončilo na 5. místě a jednotlivci obsadili přední příčky.

Poslední větší akcí a téma jedné schůzky byl úklid hasičského vozu, kdy jsme všechny věci vynosily ven, umyli stěny, okna, sedačky, podlahy a i zvenku Avie nepřišla zkrátka.

Po zbytek roku následovaly schůzky, teď už v nové klubovně, kdy hrajeme hry a pomalými krůčky se připravujeme na jaro.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem řidičům, kteří s námi jezdili ať už na soutěže, nebo na výlety, ale také vedoucím za trpělivost a ochotu s námi pracovat. V neposlední řadě chci poděkovat vedení sboru za podporu v činnosti.

 

Děkuji za pozornost