Výroční valná hromada

Po roce se opět uskutečnila 10. ledna 2014 výroční valná hromada v hasičské klubovně. Zde si všichni členové vyslechli zprávu o činnosti sboru a zprávu o činnosti mladých hasičů. Poté následovali volby do dalšího funkčního období a diskuze, kde se hlavně děkovalo za výsledky a uspořádané akce za uplynulý rok. Poté přišlo malé občerstvení a nechybělo ani večerní posezení.

Všichni doufáme, že letošní úspěšnost jak na akce, ale i umístění bude stejná nebo i větší.

-rs