TFA junior ve Žďáru

Více než stovka mladých hasičů v sobotu 2. března dorazila do žďárské sportovní haly. Právě tam se totiž odehrávala juniorská soutěž TFA - Toughest Firefighter Alive neboli Nejsilnější hasič přežije, i když v českých podmínkách se ujal spíše název železný hasič. Na start se postavilo sto jedna závodníků od šesti do patnácti let ze sborů Bory, Jámy, Kuklík, Nové Město na Moravě, Nové Veselí, Odranec, Polnička, Svratka, Rokytno, Slavkovice a Zubří. Pro nejrychlejší běžce závodů připravili pořadatelé z okrsků Nové Město n. M., Žďáru n. S. a Svratky sladké odměny – dorty. Nejrychlejším chlapcem ročníku 2019 byl Václav Brož
ze Slavkovic s časem 86,7 sec, mezi děvčaty Tereza Tatíčková z Kuklíku. Mladí hasiči museli zvládnout závodní dráhu, na níž je čekalo sedm úkolů. Museli přenést kanystr naplněný vodou a položit jej přesně na značky. Pak je čekaly údery kladivem, každá kategorie musela zvládnout určitý počet úderů. Dalším úkolem bylo rozbalování hadic a pak museli překonat švédskou
bednu, která představovala dřevěnou bariéru. Mladí hasiči museli dále smotat a uložit hadice, prolézt tunelem s kanystrem a nakonec zachránit raněného, tedy přenést figurínu na určené místo. Ti mladší transportovali pětikilovou figurínu, ti starší čtrnáctikilovou. Železnými hasiči se stali nakonec všichni, neboť mezi závodníky nebyl jediný, který by trasu nedokázal
absolvovat. Závod byl navíc ztížený tím, že děti závodily ve sportovním ustrojení, s helmou a maketou dýchacího přístroje na zádech.

zdroj - Helena Zelená Křížová, Žďárský deník