Sběr kamení

Dne 10. 5. se mladí hasiči vydali na již každoroční sběr kamení. Letos se kamení sbíralo u čističky. Dětem se ze začátku moc nechtělo, ale po prvních desítkách metrů začaly svědomitě sbírat. Sešlo se 24 dětí a 7 dospělých - především vedoucích. Pro děti na konci byla připravena sladká odměna ve formě tatranky a gumových medvídků. 

-jm