Plán činnosti pro rok 2010

Plán činnosti sboru dobrovolných hasičů Jámy pro rok 2010.

 • 4.1. členská schůze.
 • 30.1. hasičský ples.
 • 12.2. schůze VV
 • Březen - členská schůze SDH.
 • Duben - říjen: každé první pondělí schůzka všech členů u zbrojnice.
 • Duben - sběr železného šrotu.
 • 8.5. pokus o překonání rekordu v dálkové dopravě vody.
 • 5.6. okrsková soutěž PD SDH.
 • 11.-12.6. Hasičské slavnosti Litoměřice 2010, zájezd členů SDH
 • 17.7. pouťová zábava v Jamách
 • 11.9. účast na 7. ročníku Memoriálu Jana Dřínka (13.00 hod)
 • 18.9. účast na 5. ročníku Faraónského běhu - Zelená hora 2010 (14.00 hod)

Upřesněné termíny a podrobnosti budou publikovány v Kalendáři akcí.