Oslavy 125. výročí založení sboru

Přiblížil se již dlouho avizovaný náročný víkend. Jednalo se o oslavu 125 let založení našeho sboru. Probíhaly třídenní oslavy, kdy celý týden předtím probíhalo chystání jako stavění parketu, laviček, stanů a další nezbytné zařizování věcí, bez kterých se žádné oslavy neobejdou. První den v pátek se pořádala zábava se skupinou Airback, která se velmi vydařila. Sobotní večer patřil skupině JKBand, a i když se kvůli nevoli počasí zábava musela přesunout dovnitř kulturního domu, svůj účel splnila a lidé se velmi dobře pobavili.
Největší den oslav započal v neděli 6. července. Začalo se ranní mší, která byla věnována hasičům. Posléze následovalo posvěcení nového zásahového auta panem farářem a nové malé repliky stříkačky pro naše nejmenší hasiče. Poté následoval průvod a kladení věnců.
Pak již zbývalo dochystat areál před kulturním domem a již jsme mohli vítat příchozí lidi a sbory, které přijali naše pozvání se účastnit našich oslav a společně s námi náš sbor oslavit. Sbory byly vítány u hasičské zbrojnice, kde měli také možnost si naši nově přestavěnou zbrojnici prohlédnout, a nejen jednomu vypadli oči z důlku. Následoval poté slavnostní průvod obcí od hasičské zbrojnice před kulturní dům. Proběhlo pár zdravic a předání nového automobilu od starosty obce. Následovala volná zábava, kde nám muziku reprodukovala hasičská kapela Božejáci a ukázky. Jako první se představili nejmladší hasiči se svým staronovým vozem, následovaly dvě ukázky mladých hasičů – zmenšený útok CTIF a požární útok, hašení oleje a mnoho dalších. Po ukázkách si všichni přítomní mohli prohlédnout vybavení automobilů či zadovádět v pěně.
Musíme říci, že oslavy se povedly a byly jsme moc rádi, že se sešlo tolik lidí a sjelo tolik hasičů, velmi si toho vážíme, že jste se nás rozhodli navštívit a společně s námi oslavit 125. výročí založení našeho sboru.

-rs

sdhjamyrajče.net

 

sdhjamyrajče.net