Okrsková soutěž dospělých 2018

Dne 20.5.2018 vyrazila naše dvě družstva, ženy a muži do 35 let, na okrskovou soutěž do Světnova. Soutěžilo se v disciplínách: požární útok 1+8, štafeta 8x50m, teorie a pořadová příprava.

sdhjamyrajce.net

Po příjezdu na místní fotbalové hřiště, kde soutěž probíhala, jsme se seznámili s terénem. Ženy s překážkami a muži s kioskem. Při nástupu si ženy vylosovaly jejich obvyklé startovní číslo, a to jedna, které jim zůstalo i na bednu, ale to nebudu předbíhat.

sdhjamyrajce.net

Na samý začátek šly ženy na požární útok, se kterým byly spokojené. Po menší pauze jsme se vydali na teorii, obě družstva, kde jsme neudělali žádné trestné body. Poté následovala štafeta mužů, kteří zaběhli skvělý čas. Následně se ženy vydaly na pořadovku, která nedopadla podle jejich představ. Obdržely pár trestných bodů. Zato muži byli bez chyby. Na závěr si ženy odběhly štafetu a chlapi útok, oba ve skvělém čase. Po těchto disciplínách následovalo občerstvení, při kterém jsme zhodnotili uplynulou soutěž.

sdhjamyrajce.net

Krátce po poledni bylo vyhlášení výsledků. Nejprve se vyhlašovaly ženy. Jak už bylo psáno na začátku, ženy z Jam obhájily startovní číslo a obsadily první místo. Muži se nedali zahanbit a ve výsledku také obsadili první místo. Naše radost byla dvojnásobná, a tak jsme to po soutěži museli jet oslavit k sousedům – fanfulantům. Tímto si obě družstva vybojovala i účast na okresní soutěži, která bude 16.6. 2018 v Bobrové. Doufáme, že se těmito výsledky neztratíme ani tam.

-is

sdhjamyrajce.net