Okrsková soutěž 2014

Po roce jsme se z Jam vydali na okrskovou soutěž do Hamrů nad Sázavou. Sestavili jsme dvě družstva – jedno chlapské a jedno ženské. Letošní rok nám na soutěžení svítilo sluníčko, o to lépe se nám běhalo. Sešlo se nás celkem 21 družstev, 15 mužských družstev pod 35 let, 2 mužská družstva nad 35 let a 4 ženská družstva.

Naši chlapi šli nejprve na požární útok, který se jim povedl, následovala štafeta, pořadová příprava a teoretické otázky, kde jednou chybovali. Ženy si nejprve zaběhly štafetu, následovala pořadová příprava, teoretické otázky a nakonec požární útok. Chlapi se umístili na 9. místě a ženy na 1. místě. Tímto výkonem jsme si zasloužily postup na okresní kolo, které se bude konat 21.6.2014 ve Věchnově.

Po soutěži jsme v Hamrech poseděli a oslavovali naše vítězství. Jako je naším dobrým zvykem, odjížděli jsme mezi posledními. 

-is

sdhjamyrajče.net

 

sdhjamyrajče.net
sdhjamyrajče.net